RDMs Hederspris 2014 gikk til Arvid Petterson

RDMs Hederspris for 2014 overrekkes til historiker Arvid Petterson fra Brennelv i Porsanger.

RDM styret vedtok at hedersprisen 2014 tildeles historiker Arvid Petterson. Prisen ble tildelt for hans mangeårige innsats for utvikling av kunnskap om og formidling av Finnmarks kultur og historie på en engasjerende måte. Petterson har især nedlagt et stort arbeid for å synliggjøre Porsangers tre-kulturelle historie. Hans bidrag til og engasjement for utvikling av Porsanger Museum er særskilt prisverdig og han er også i dag en sentral støttespiller for museet etter at det ble konsolidert med RiddoDuottarMuseat.

Styreleder Martin Rimpi overrekker prisen til Arvid Petterson på Scandic Hotell i Karasjok. Tilstede under overrekkelsen var medlemmer i styret for RiddoDuottarMuseat.
Hedersprisen er designet av kunstner Rannveig Persen fra Porsanger.

Hedersprisen består av et reisestipend på kr. 7.500,- og et hedersbevis. F.v. Arvid Petterson, Ellen J. Sara Eira, Ragnhild Vassvik, Gry Fors, konstituert museumsleder og sekretær for styret Berit Åse Johnsen og styreleder Martin Rimpi.

Konservator Riinakaisa Laitila fra RDM-Porsanger Museum holdt en tale til herdesmannen og samarbeidspartneren Arvid Petterson. Laitila takket Petterson for alt han har bidratt med og for all støtte til museumsarbeidet i Porsanger kommune.
Alle foto: Anita Bjørnback, RDM.
Monter 1 i RDMs utstilling på Sametinget

"Duojis dáiddahábmemii / Fra duodji til skulptur": RDM har laget en mini-utstilling på Sametinget i forbindelse med komite- og plenumsmøte 19.-26.11.2018
Giitu Annelise Josefsenii, RDM Jáhkovuona mearrasámimuseas, čájáhuskonseaptta hábmemis.
Takk til Annelise Josefsen, RDM Kokelv sjøsamisk museum, for utvikling av utstillingskonseptet.

 
 
Ođđa čájáhus Kárášjogas, Sámiid Vuorká-Dávvirat/ Ny utstilling, De Samiske Samlinger
Rahpan/Åpning: 7.11.2018 dii./kl.18.00
Govat ja dávvirat
Foto og gjenstander
Digitalt Museum

Diŋgo min ođđasiid - Abonner på nyheter