RDMs Hederspris 2014 gikk til Arvid Petterson

RDMs Hederspris for 2014 overrekkes til historiker Arvid Petterson fra Brennelv i Porsanger.

RDM styret vedtok at hedersprisen 2014 tildeles historiker Arvid Petterson. Prisen ble tildelt for hans mangeårige innsats for utvikling av kunnskap om og formidling av Finnmarks kultur og historie på en engasjerende måte. Petterson har især nedlagt et stort arbeid for å synliggjøre Porsangers tre-kulturelle historie. Hans bidrag til og engasjement for utvikling av Porsanger Museum er særskilt prisverdig og han er også i dag en sentral støttespiller for museet etter at det ble konsolidert med RiddoDuottarMuseat.

Styreleder Martin Rimpi overrekker prisen til Arvid Petterson på Scandic Hotell i Karasjok. Tilstede under overrekkelsen var medlemmer i styret for RiddoDuottarMuseat.
Hedersprisen er designet av kunstner Rannveig Persen fra Porsanger.

Hedersprisen består av et reisestipend på kr. 7.500,- og et hedersbevis. F.v. Arvid Petterson, Ellen J. Sara Eira, Ragnhild Vassvik, Gry Fors, konstituert museumsleder og sekretær for styret Berit Åse Johnsen og styreleder Martin Rimpi.

Konservator Riinakaisa Laitila fra RDM-Porsanger Museum holdt en tale til herdesmannen og samarbeidspartneren Arvid Petterson. Laitila takket Petterson for alt han har bidratt med og for all støtte til museumsarbeidet i Porsanger kommune.
Alle foto: Anita Bjørnback, RDM.
OĐAS - NYTT - UUET

Time for sculpture

Mii cegget čájáhusa "Ságastallamat áiggiid čađa", man RDM ráhkadii sámi ávvodoaluide Troandimis 2017s ja lei Gry Forsa kurahoralaš prošeavtta. Čájáhusa sáhttá boahtit geahččat Sámi álbmotbeaivvi rájes 6.2.2019 gitta 22.4.2019 rádjái. Bures boahtin!
_________________________
Vi monterer utstillingen "Dialog i tid", som var RDMs bidrag til jubileumsmarkeringen i Tråante i 2017, og hadde den offisielle åpningen der og var kuratert av gry Fors. Utstillingen vises fra den 6.2.2019 til 22.4.2019

Ny utstilling er under arbeid! Utstillingsåpningen den 27.2, De Samiske Samlinger. Mer info kommer seinere.
Ođđa čájáhus lea barggu vuolde!
Rahpan 27.2, Sámiid Vuorká-Dávvirat. Eambbo dieđut bohtet maŋŋel.
Monter 1 i RDMs utstilling på Sametinget

"Duojis dáiddahábmemii / Fra duodji til skulptur": RDM har laget en mini-utstilling på Sametinget i forbindelse med komite- og plenumsmøte 19.-26.11.2018
Giitu Annelise Josefsenii, RDM Jáhkovuona mearrasámimuseas, čájáhuskonseaptta hábmemis.
Takk til Annelise Josefsen, RDM Kokelv sjøsamisk museum, for utvikling av utstillingskonseptet.

 
 
Ođđa čájáhus Kárášjogas, Sámiid Vuorká-Dávvirat/ Ny utstilling, De Samiske Samlinger
Rahpan/Åpning: 7.11.2018 dii./kl.18.00
Govat ja dávvirat
Foto og gjenstander
Digitalt Museum

Diŋgo min ođđasiid - Abonner på nyheter