GUIDER / MUSEUMSMEDARBEIDERE

RiddoDuottarMuseat søker guider/medarbeidere for sommeren 2018 til

Vi søker serviceinnstilte og engasjerte medarbeidere som liker å formidle.

Søkere må
  • ha gode kunnskaper om samisk kultur, historie og samfunnsliv
  • være fylt 18 år
  • beherske nordsamisk og/eller norsk, samt minst ett av språkene: finsk/kvensk, engelsk, tysk, fransk
Det må også påregnes andre arbeidsoppgaver ved museene.

Søknaden må inneholde opplysninger om
  • Ved hvilket av RDMs museer du søker jobb
  • Ønsket arbeidsperiode
  • Hvilke språk du behersker
  • CV med bekreftede kopier av vitnemål og attester må vedlegges

Stillingene plasseres i stillingskode 1078, LR 2.
Stillingene lønnes fra lønnstrinn 19-38 i Statens lønnsregulativ.

Lønn etter ansiennitet og kvalifikasjoner. Tilsetting etter gjeldende lover, reglement og overenskomster.

Nærmere opplysninger fås av konsulent Margrethe Vars, tlf. +47 78 46 99 50 / 406 11 821

Søknadsfrist: 03.04.2018

Søknaden sendes til
RiddoDuottarMuseat
Postboks 143
N-9735 Karasjok

eller e-post: post@rdm.no

Søknaden merkes "Sommerjobb 2018"