RiddoDuottarMuseat - foto og gjenstander på Digitalt Museum

RiddoDuottarMuseat tilgjengeliggjør deler av sine samlinger på Digitalt Museum.

Publikum tilbys anledning til å bestille kopi av bilder fra alle RiddoDuottarMuseat museumsavdelinger.
Bilde kopi - fil/print på fotopapir av
publiserte bilder på Digitalt museum
bestilles mot vederlag, se prisliste nedenfor. For fotobestilling - kontakt den aktuelle museumsavdelingen for bestilling.

Foto prisliste... (link)

Dette viser våre avdelinger fra sine samlinger på Digitalt Museum

De Samiske Samlinger
  • menneskers liv og arbeid fra 1880 til 1990-tallet
  • kunst- og gjenstandssamlingen

Kautokeino bygdetun
  • kirke- og samfunnslivet i Kautokeino fra 1940 til 1950-tallet
  • ulike gjenstander fra dagliglivet

Porsanger museum
  • trekulturellsamling med samisk, kvensk og norsk kulturhistorie
  • krigshistorie

Kokelv sjøsamisk museum
  • livet i en sjøsamisk bygd i 1940-50-tallet
  • gjenstander fra smalingen

Hjelp oss å samle informasjon om publiserte bilder og gjenstander

Bli med og hjelp oss å samle informasjon og del din kunnskap med andre - kommenter, beskriv og vurdér objekter. Samle objekter i egne mapper. Registrer deg i dag på www.digitaltmuseum.no.

Hva er Digitalt Museum - les mer (link)


OĐAS - NYTT - UUET

Time for sculpture

Mii cegget čájáhusa "Ságastallamat áiggiid čađa", man RDM ráhkadii sámi ávvodoaluide Troandimis 2017s ja lei Gry Forsa kurahoralaš prošeavtta. Čájáhusa sáhttá boahtit geahččat Sámi álbmotbeaivvi rájes 6.2.2019 gitta 22.4.2019 rádjái. Bures boahtin!
_________________________
Vi monterer utstillingen "Dialog i tid", som var RDMs bidrag til jubileumsmarkeringen i Tråante i 2017, og hadde den offisielle åpningen der og var kuratert av gry Fors. Utstillingen vises fra den 6.2.2019 til 22.4.2019

Ny utstilling er under arbeid! Utstillingsåpningen den 27.2, De Samiske Samlinger. Mer info kommer seinere.
Ođđa čájáhus lea barggu vuolde!
Rahpan 27.2, Sámiid Vuorká-Dávvirat. Eambbo dieđut bohtet maŋŋel.
Monter 1 i RDMs utstilling på Sametinget

"Duojis dáiddahábmemii / Fra duodji til skulptur": RDM har laget en mini-utstilling på Sametinget i forbindelse med komite- og plenumsmøte 19.-26.11.2018
Giitu Annelise Josefsenii, RDM Jáhkovuona mearrasámimuseas, čájáhuskonseaptta hábmemis.
Takk til Annelise Josefsen, RDM Kokelv sjøsamisk museum, for utvikling av utstillingskonseptet.

 
 
Ođđa čájáhus Kárášjogas, Sámiid Vuorká-Dávvirat/ Ny utstilling, De Samiske Samlinger
Rahpan/Åpning: 7.11.2018 dii./kl.18.00
Govat ja dávvirat
Foto og gjenstander
Digitalt Museum

Diŋgo min ođđasiid - Abonner på nyheter