RiddoDuottarMuseat - foto og gjenstander på Digitalt Museum

RiddoDuottarMuseat tilgjengeliggjør deler av sine samlinger på Digitalt Museum.

Publikum tilbys anledning til å bestille kopi av bilder fra alle RiddoDuottarMuseat museumsavdelinger.
Bilde kopi - fil/print på fotopapir av
publiserte bilder på Digitalt museum
bestilles mot vederlag, se prisliste nedenfor. For fotobestilling - kontakt den aktuelle museumsavdelingen for bestilling.

Foto prisliste... (link)

Dette viser våre avdelinger fra sine samlinger på Digitalt Museum

De Samiske Samlinger
  • menneskers liv og arbeid fra 1880 til 1990-tallet
  • kunst- og gjenstandssamlingen

Kautokeino bygdetun
  • kirke- og samfunnslivet i Kautokeino fra 1940 til 1950-tallet
  • ulike gjenstander fra dagliglivet

Porsanger museum
  • trekulturellsamling med samisk, kvensk og norsk kulturhistorie
  • krigshistorie

Kokelv sjøsamisk museum
  • livet i en sjøsamisk bygd i 1940-50-tallet
  • gjenstander fra smalingen

Hjelp oss å samle informasjon om publiserte bilder og gjenstander

Bli med og hjelp oss å samle informasjon og del din kunnskap med andre - kommenter, beskriv og vurdér objekter. Samle objekter i egne mapper. Registrer deg i dag på www.digitaltmuseum.no.

Hva er Digitalt Museum - les mer (link)


Monter 1 i RDMs utstilling på Sametinget

"Duojis dáiddahábmemii / Fra duodji til skulptur": RDM har laget en mini-utstilling på Sametinget i forbindelse med komite- og plenumsmøte 19.-26.11.2018
Giitu Annelise Josefsenii, RDM Jáhkovuona mearrasámimuseas, čájáhuskonseaptta hábmemis.
Takk til Annelise Josefsen, RDM Kokelv sjøsamisk museum, for utvikling av utstillingskonseptet.

 
 
Ođđa čájáhus Kárášjogas, Sámiid Vuorká-Dávvirat/ Ny utstilling, De Samiske Samlinger
Rahpan/Åpning: 7.11.2018 dii./kl.18.00
Govat ja dávvirat
Foto og gjenstander
Digitalt Museum

Diŋgo min ođđasiid - Abonner på nyheter