Oppbevaringsforholdene for Samiske kulturskatter kontrolleres

RDM-Sámiid Vuorká-Dávvirat og RDM-Guovdageainnu gilišillju hadde besøk av representanter fra Norsk Folkemuseum 22.6.16 i forbindelse Bååstede prosjektet.Karen Elle Gaup, prosjektansatt for Bååstede prosjektet
og konservator Mai-Britt Andersen, begge fra Norsk Folkemuseum i Oslo,
inspiserer magasinet ved Guovdageainnu gilišillju/Kautokeino bygdetun.

Foto: Anne May Olli, RDM.

Karen Elle Gaup (tidligere museumsleder for RiddoDuottarMuseat) nå prosjektmedarbeider i Bååstede prosjektet og konservator Mai-Britt Andersen inspiserte magasinforholdene og utstillingene ved Sámiid Vuorká-Dávvirat/De Samiske Samlinger og Guovdageainnu gilišillju/Kautokeino bygdetun.
Progresjonen i forberedelsesarbeidet på de ulike museene som skal motta gjenstander fra Norsk Folkemuseum var et av temaene. Museene har fått i oppdrag å sette opp prioriteringslister over hvilke kulturhistoriske gjenstander som mangler i de lokale samlingene. Dermed forenkler disse prioriteringslistene arbeidet med tilbakeføringen av de samiske kulturskattene som nå befinner seg ved Norsk Folkemuseum og Det Kulturhistoriske museet ved Universitet i Oslo.


Intensjonen med tilbakelevering av samiske gjenstander fra Norsk Folkemuseum til de samiske museene - er at disse skal komme nærmere folket og vises frem.

Bååstede prosjektet

Nå er 114 gjenstander sendt tilbake til Norsk Folkemuseum. Gjenstandene var lånt fra Norsk Folkemuseum i 1984 til Sámiid Vuorká-Dávvirat / De Samiske Samlinger (nå RiddoDuottarMuseat- Sámiid Vuorká-Dávvirat, RDM-SVD/DSS) i Karasjok. Bååstede prosjektet er i gangsatt ved Norsk Folkemuseum i Oslo.
Prosjektmålet er å tilbakeføre samisk kulturarv til opprinnelsesstedene.
Grunnen til at de kulturhistoriske gjenstandene på RDM-SVD/DSS sendes tilbake er at disse skal gjennomgås. Dette innebærer at gjenstandene:
  • fryses
  • renses
  • stabiliseres
  • fotograferes
  • oppdateres på eventuelle mangler av informasjon
Det arbeides med innhenting av mulige supplerende opplysninger til gjenstandene. Registreringsfeil gjennomgås, rettes og ajourføres i Primus-katalogen. Gjenstandene skal være i best mulig stand ved tilbakeføring til de samiske museene.

Bakgrunnen for prosjektet er den tilbakeføringsavtalen for samisk museumsmateriale som ble undertegnet av Norsk Folkemuseum, Kulturhistorisk museum og Sametinget den 19. juni 2012 i Karasjok. Beslutningen baserer på Norges forpliktelser overfor samene som urfolk, og skal føre til at det samiske folk får råderett over sin kulturarv. Samlingen eies dels av Norsk Folkemuseum og dels av Kulturhistorisk Museum ved Universitetet i Oslo.

Tilbakeføringsavtalen innebærer at halvparten av samlingen ved Norsk Folkemuseum, ca. 2000 gjenstander, skal overføres til de seks samiske museumssammenslutningene som er under Sametingets forvaltning.

En del av gjenstandene blir returnert til RDM-SVD / DSS, men antallet er uklart per i dag.

Foto: RDM.
RDMs IT-konsulent Ole Bjørn Tellefsen trår til med en hjelpende hånd i nedpakkinsgarbeidet. Berit Åse Johnsen, konstituert leder for RiddoDuottarMuseat og Anna-Maria Östlund, teknisk konservator ved Norsk Folkemuseum, pakker gjenstandene klar for sending til Norsk Folkemuseum.


Sa 247 Hornplate til kvinnebelte, til å henge sysaker m.m. i.
Foto: Ole Bjørn Tellefsen, RDM.

Sa 3663 Komse.
I denne komsa har kunstner Iver Jåks (født 1932) ligget i som spedbarn.
Foto: Ole Bjørn Tellefsen, RDM.
Sa 763 Veske av lomskinn.
Foto: Ole Bjørn Tellefsen, RDM


Sa 751 Skinnklave til reinens hals til å feste dragreipet i, (tilsvarende funksjon som bogtre).
Foto: Ole Bjørn Tellefsen, RDM.Publisert av: Anita Bjørnback, RDM.
OĐAS - NYTT - UUET

Time for sculpture

Mii cegget čájáhusa "Ságastallamat áiggiid čađa", man RDM ráhkadii sámi ávvodoaluide Troandimis 2017s ja lei Gry Forsa kurahoralaš prošeavtta. Čájáhusa sáhttá boahtit geahččat Sámi álbmotbeaivvi rájes 6.2.2019 gitta 22.4.2019 rádjái. Bures boahtin!
_________________________
Vi monterer utstillingen "Dialog i tid", som var RDMs bidrag til jubileumsmarkeringen i Tråante i 2017, og hadde den offisielle åpningen der og var kuratert av gry Fors. Utstillingen vises fra den 6.2.2019 til 22.4.2019

Ny utstilling er under arbeid! Utstillingsåpningen den 27.2, De Samiske Samlinger. Mer info kommer seinere.
Ođđa čájáhus lea barggu vuolde!
Rahpan 27.2, Sámiid Vuorká-Dávvirat. Eambbo dieđut bohtet maŋŋel.
Monter 1 i RDMs utstilling på Sametinget

"Duojis dáiddahábmemii / Fra duodji til skulptur": RDM har laget en mini-utstilling på Sametinget i forbindelse med komite- og plenumsmøte 19.-26.11.2018
Giitu Annelise Josefsenii, RDM Jáhkovuona mearrasámimuseas, čájáhuskonseaptta hábmemis.
Takk til Annelise Josefsen, RDM Kokelv sjøsamisk museum, for utvikling av utstillingskonseptet.

 
 
Ođđa čájáhus Kárášjogas, Sámiid Vuorká-Dávvirat/ Ny utstilling, De Samiske Samlinger
Rahpan/Åpning: 7.11.2018 dii./kl.18.00
Govat ja dávvirat
Foto og gjenstander
Digitalt Museum

Diŋgo min ođđasiid - Abonner på nyheter