Kokelv sjøsamiske museum

I RDM-Kokelv sjøsamiske museum kan du besøke Nillagården, som er et genuint sjøsamisk småbruk med tilhørende naust i fjæra. Gården er bygget i gjenreisningstiden etter andre verdenskrig.

Nillágården består av

  • bolighus: 45 kvm, oppført i 1950 etter typetegning for bolighus 202+ fra Boligdirektoratet, Boligkontorets arkitekter 1948. Huset har senere gjennomgått en del mindre forandringer, som skifte av vinduer og innlagt toalett i kjelleren
  • fjøs, 35 kvm
  • stabbur, 10 kvm
  • én tredel avfellesnaust/sjøbu, 27,5 kvm
  • nytt stornaust på 120 kvm bygget i 2012-2013 for bevaring av båtsamlingen

Museets utstilling i Nillágården

  • Du får innblikk i bo- og leveforholdene med småbruk og fiske
  • Oppleve sjøsamisk kultur i sitt rette miljø
  • Her finner du også den rehabiliterte Kokelv-kofta, rekonstruert etter ei sjøsamisk kofte som ble brukt i Kokelv på 1800-tallet, og gjenfunnet på Norsk Folkemuseum i Oslo over 100 år senere. Kokelv-kofta var en av de første sjøsamiske koftene som ble rekonstruert. I dag er kofter i bruk i området igjen, men nå som festplagg

Foto: Elin Mathisen, RDM.
Fiskeredskaper brukt i havfiske.

Foto: Elin I. Mathisen, RDM.
Nordlandsbåten er bygget i Saltdalen. Den kom til Kokelv i 1948, kjøpt av Samuel Henriksen, Kokelv. Båten var en 3-roms seilbåt, 20 fot. Vinteren 1963 ble den ble bygget om til innenbordsmotor, 4 hk Faryman diesel. Omkring 1975 ble motoren byttet ut med en 8 hk, også denne Faryman diesel. Båten ble brukt i fjordfiske, med garn, line og juksa, i tidsrommet 1948, da den ble rigget til for bruk, og til vinteren 1979.
Kokelv sjøsamiske museum overtok båten etter Nils Henriksen på 1980-tallet. Den befinner seg nå i museets naust.

Foto: RDM
Kokelv-kofta rekonstruert etter ei sjøsamisk kofte som ble brukt i Kokelv på 1800-tallet.


OĐAS - NYTT - UUET

Time for sculpture

Mii cegget čájáhusa "Ságastallamat áiggiid čađa", man RDM ráhkadii sámi ávvodoaluide Troandimis 2017s ja lei Gry Forsa kurahoralaš prošeavtta. Čájáhusa sáhttá boahtit geahččat Sámi álbmotbeaivvi rájes 6.2.2019 gitta 22.4.2019 rádjái. Bures boahtin!
_________________________
Vi monterer utstillingen "Dialog i tid", som var RDMs bidrag til jubileumsmarkeringen i Tråante i 2017, og hadde den offisielle åpningen der og var kuratert av gry Fors. Utstillingen vises fra den 6.2.2019 til 22.4.2019

Ny utstilling er under arbeid! Utstillingsåpningen den 27.2, De Samiske Samlinger. Mer info kommer seinere.
Ođđa čájáhus lea barggu vuolde!
Rahpan 27.2, Sámiid Vuorká-Dávvirat. Eambbo dieđut bohtet maŋŋel.
Monter 1 i RDMs utstilling på Sametinget

"Duojis dáiddahábmemii / Fra duodji til skulptur": RDM har laget en mini-utstilling på Sametinget i forbindelse med komite- og plenumsmøte 19.-26.11.2018
Giitu Annelise Josefsenii, RDM Jáhkovuona mearrasámimuseas, čájáhuskonseaptta hábmemis.
Takk til Annelise Josefsen, RDM Kokelv sjøsamisk museum, for utvikling av utstillingskonseptet.

 
 
Ođđa čájáhus Kárášjogas, Sámiid Vuorká-Dávvirat/ Ny utstilling, De Samiske Samlinger
Rahpan/Åpning: 7.11.2018 dii./kl.18.00
Govat ja dávvirat
Foto og gjenstander
Digitalt Museum

Diŋgo min ođđasiid - Abonner på nyheter