Tema: Hva er Bååstede?
RDM-Kokelv sjøsamiske museum inviterer til museumskafé hvor befolkningen får bli bedre kjent med Bååstede-prosjektet.

Befolkningen i Kvalsund kommune gis nå en mulighet til å se gjenstandene som har sin opprinnelse fra Kvalsund kommunen ved hjelp av fotografier, under kveldens museumskafé. Publikum vil få anledning til å komme med innspill til hvilke gjenstander som bør tilbakeføres til museet i kommunen.

Programledere er førstekomsulent Roger Albrigtsen, RDM-Porsanger museum og fagkonsulent Elin Mathisen, RDM-Kokelv sjøsamiske museum.

Bååstede:
I 2012 undertegnet Norsk Folkemuseum og Kulturhistorisk museum en avtale med Sametinget om tilbakeføring av om lag 2000 gjenstander samisk museumsmateriale. Gjenstandene skal overføres til de seks museene som er under Sametingets forvaltning.

Museumsaften

Når: Torsdag 1.12.2016
Hvor: Grendehuset i Kokelv
Nils Ånetsen, Kokelv. Foto gitt av Bjørg Monsen Vars.

Kokelv sjøsamiske museum inviterer til museumsaften med billedutstilling av bilder fra Repparfjord og Revsbotn/Kokelv området, fotografert tidlig 1900-tallet.
Utstillingen består av 20 portrettfoto.

Museet har fått i gave en privat billedsamling som nå vises første gang. Giver av samlingen er Bjørg Monsen Vars.

Formålet med museumsaften er å vise bilder til publikum, og få hjelp til identifisering av personer på bildene og mer informasjon.

Museumsaften med billedutstillingen er del av Mørketidsuka som arrangeres årlig i Kokelv.

Enkel servering.

Velkommen til gratis arrangement

Garnsamlingen kan sees nå på nettet

Kokelv sjøsamiske museum presenterer onsdag 1. juni 20 fiskegarn fra museets garnsamling på
Digitalt Museum. I den forbindelse åpner museet for visning i naustet onsdag 1. juni kl. 12.00-15.00.
Kontakt Elin på museumskontoret, tlf. 410 20 807, for å se på samlingen og føle på stemningen i det gamle naustet.

Garnene er brukt i sjøfiske i Revsbotn og Kvalsund, samt områdene rundt. De eldste garnene i samlingen er fra 1950 og 60-tallet, og tilvirket av hamp. Nylontrådgarnene er fra 60 og 70-tallet.

Kokelv sjøsamiske museum oppbevarer det meste av sin gjenstandssamling i bygningene i «Nillagården». Gården, som er oppkalt etter den tidligere eieren, Nilla, ble bygget på 1950-tallet, og består av bolighus, fjøs, stabbur og naust. Museet kjøpte gården i 1991.

I naustet hang torskegarn, flytegarn og seipose av hamp, og 32 nylontrådgarn, som fulgte med på kjøpet da museet overtok gården. Museet har kjøpt 3 hampgarn og mottatt 3 hampgarn som gave. Samlingen med fiskegarn, andre fiskeredskaper og en nordlandsbåt, oppbevares nå i naustet.
OĐAS - NYTT - UUET

Time for sculpture

Mii cegget čájáhusa "Ságastallamat áiggiid čađa", man RDM ráhkadii sámi ávvodoaluide Troandimis 2017s ja lei Gry Forsa kurahoralaš prošeavtta. Čájáhusa sáhttá boahtit geahččat Sámi álbmotbeaivvi rájes 6.2.2019 gitta 22.4.2019 rádjái. Bures boahtin!
_________________________
Vi monterer utstillingen "Dialog i tid", som var RDMs bidrag til jubileumsmarkeringen i Tråante i 2017, og hadde den offisielle åpningen der og var kuratert av gry Fors. Utstillingen vises fra den 6.2.2019 til 22.4.2019

Ny utstilling er under arbeid! Utstillingsåpningen den 27.2, De Samiske Samlinger. Mer info kommer seinere.
Ođđa čájáhus lea barggu vuolde!
Rahpan 27.2, Sámiid Vuorká-Dávvirat. Eambbo dieđut bohtet maŋŋel.
Monter 1 i RDMs utstilling på Sametinget

"Duojis dáiddahábmemii / Fra duodji til skulptur": RDM har laget en mini-utstilling på Sametinget i forbindelse med komite- og plenumsmøte 19.-26.11.2018
Giitu Annelise Josefsenii, RDM Jáhkovuona mearrasámimuseas, čájáhuskonseaptta hábmemis.
Takk til Annelise Josefsen, RDM Kokelv sjøsamisk museum, for utvikling av utstillingskonseptet.

 
 
Ođđa čájáhus Kárášjogas, Sámiid Vuorká-Dávvirat/ Ny utstilling, De Samiske Samlinger
Rahpan/Åpning: 7.11.2018 dii./kl.18.00
Govat ja dávvirat
Foto og gjenstander
Digitalt Museum

Diŋgo min ođđasiid - Abonner på nyheter