Samlingen

RDM-Kautokeino bygdetun viser et ca 100 år gammelt rekonstruert miljø.Museets permanente utstilling presenterer lokal samisk kultur


Friluftsmuseet

Samiske bygninger

 • Torvgammer
 • Konstruksjoner fra reindrift og utmarksboplasser
 • Skoleinternat bygning

Gjenstander fra samlingen utsilte innendørs

 • "Kirkehytten 1650" er rekonstruert og oppført her. Den ble oppført av den svenske kongen Carl IX
  Bygningen ble brukt av prester og andre «statsfolk» da de kom til Kautokeino for skatteinnkreving, handel og kristning av samer. Hytta er en av de første bygningene som ble reist i Kautokeino.
  Hytta stod opprinnelig på det som nå er museumsarealet. Bygningen er av tømmer som den gang vokste lokalt. Kirkehytta er Finnmarks eldste stående bygning.
 • Kildeskrifter
 • Brudestav fra 1920
 • Alterkalk og disk fra slutten av 1700-tallet
 • Jakt, fiske- og fangstredskaper for ferskvannsfiske
 • Pulker og seletøy for rein
 • Skinnbåt
 • Duodji og samisk håndverk

Andre gjenstander i samlingen

 • Kjørerein med slede av Lars Jakobsen Hætta på slutten av 1800- tallet
 • Malerier og tegninger av anonyme kunstnere og skolebarn på 1950-tallet
 • Fotografier
 • Filmer

Lars Jakobsen Hættas duodji hjem til Kautokeino

Guovdageainnu gilišillju/Kautokeino bygdetun får Jáhkoš-Lásse - Lars Jakobsen Hættas duodji til Kautokeino gjennom Bååstede-prosjektet.
Tilsammen 35 duodji gjenstander tilbakeføres fra Norsk Folkemuseum i Oslo.
Det er uvisst om når gjenstandene blir levert til museet. Norsk Folkemuseum har satt
krav om oppgradering av magasinet før gjenstandene tilbakeføres.


Foto: Digitalt Museum.

Museumsleder Johan Aslak Hætta anser det som en stor ære å få Lars Jakobsen Hætta sin duodji hjem.

- Jeg er veldig glad for at vi får disse kulturhistoriske skattene hjem til Kautokeino. I den forbindelse er det et stort ønske om, og behov for et nytt museumsbygg som oppfyller dagens krav til magasin for gjenstands-oppbevaring.

Hætta håper at politikere nå ser behovet for et nytt museumsbygg og dermed legger forholdene til rette for å kunne ta i mot kulturskattene fra
Norsk Folkemuseum.

Mer om Jáhkoš-Lásse - Lars Jakobsen Hætta
her
Monter 1 i RDMs utstilling på Sametinget

"Duojis dáiddahábmemii / Fra duodji til skulptur": RDM har laget en mini-utstilling på Sametinget i forbindelse med komite- og plenumsmøte 19.-26.11.2018
Giitu Annelise Josefsenii, RDM Jáhkovuona mearrasámimuseas, čájáhuskonseaptta hábmemis.
Takk til Annelise Josefsen, RDM Kokelv sjøsamisk museum, for utvikling av utstillingskonseptet.

 
 
Ođđa čájáhus Kárášjogas, Sámiid Vuorká-Dávvirat/ Ny utstilling, De Samiske Samlinger
Rahpan/Åpning: 7.11.2018 dii./kl.18.00
Govat ja dávvirat
Foto og gjenstander
Digitalt Museum

Diŋgo min ođđasiid - Abonner på nyheter