Samlingen

RDM-Kautokeino bygdetun viser et ca 100 år gammelt rekonstruert miljø.Museets permanente utstilling presenterer lokal samisk kultur


Friluftsmuseet

Samiske bygninger

 • Torvgammer
 • Konstruksjoner fra reindrift og utmarksboplasser
 • Skoleinternat bygning

Gjenstander fra samlingen utsilte innendørs

 • "Kirkehytten 1650" er rekonstruert og oppført her. Den ble oppført av den svenske kongen Carl IX
  Bygningen ble brukt av prester og andre «statsfolk» da de kom til Kautokeino for skatteinnkreving, handel og kristning av samer. Hytta er en av de første bygningene som ble reist i Kautokeino.
  Hytta stod opprinnelig på det som nå er museumsarealet. Bygningen er av tømmer som den gang vokste lokalt. Kirkehytta er Finnmarks eldste stående bygning.
 • Kildeskrifter
 • Brudestav fra 1920
 • Alterkalk og disk fra slutten av 1700-tallet
 • Jakt, fiske- og fangstredskaper for ferskvannsfiske
 • Pulker og seletøy for rein
 • Skinnbåt
 • Duodji og samisk håndverk

Andre gjenstander i samlingen

 • Kjørerein med slede av Lars Jakobsen Hætta på slutten av 1800- tallet
 • Malerier og tegninger av anonyme kunstnere og skolebarn på 1950-tallet
 • Fotografier
 • Filmer

Lars Jakobsen Hættas duodji hjem til Kautokeino

Guovdageainnu gilišillju/Kautokeino bygdetun får Jáhkoš-Lásse - Lars Jakobsen Hættas duodji til Kautokeino gjennom Bååstede-prosjektet.
Tilsammen 35 duodji gjenstander tilbakeføres fra Norsk Folkemuseum i Oslo.
Det er uvisst om når gjenstandene blir levert til museet. Norsk Folkemuseum har satt
krav om oppgradering av magasinet før gjenstandene tilbakeføres.


Foto: Digitalt Museum.

Museumsleder Johan Aslak Hætta anser det som en stor ære å få Lars Jakobsen Hætta sin duodji hjem.

- Jeg er veldig glad for at vi får disse kulturhistoriske skattene hjem til Kautokeino. I den forbindelse er det et stort ønske om, og behov for et nytt museumsbygg som oppfyller dagens krav til magasin for gjenstands-oppbevaring.

Hætta håper at politikere nå ser behovet for et nytt museumsbygg og dermed legger forholdene til rette for å kunne ta i mot kulturskattene fra
Norsk Folkemuseum.

Mer om Jáhkoš-Lásse - Lars Jakobsen Hætta
her
OĐAS - NYHET - UUET

Kunstutstilling Salongen

Porsanger Museum

03.12.19 - 29.02.2020

Denne utstillingen er for alle som er interessert i kunst, eller ønsker å lære mer om samisk kunst. Vi ønsker først og fremst skape møteplass for folk som ellers ikke er eksponert for kunst, og som vil oppleve noe annerledes. Museet tilbyr formidling og møteplass for grupper og foreninger i Porsanger og Karasjok på kveldstid. Ta kontakt med siv.marit@rdm.no


Utstillingsåpning 27.11.kl.18
Utstillingsåpning 27.11.kl.18
Čájáhusrahpan 27.11.dii.18
Čájáhusrahpan 27.11.dii.18
RiddoDuottarMuseain (RDM) lea giđa rájes rabas 100 % virgi ossodatjođiheaddjin Sámiid Vuorká-Dávviriin, Kárášjogas.Ohcanáigemearri: 15.11.2019

RiddoDuottarMuseat har til våren en ledig 100 % stilling som avdelingsleder på De Samiske Samlinger i Karasjok. Søknadsfrist: 15.11.2019
 • Porsanger Museum/ RDM Utstillingsåpning 05.11.19 kl. 12
 • Mearrasiida 09.11.19 kl. 11-17
 • Kultursalen, Lakselv 09.11.19 kl. 18-21

SÁMI GIELLAVAHKKU

Sámiid Vuorká-Dávvirat searvá Sámedikki giellavahkkui golggotmánu 21.-27. b.

PrográmmaGiellavahkku 2019


RDM får en ny styreleder /
Ođđa stivrajođiheaddji RDM stivrii

RDM stivrajođiheaddji Johan Ailo Kalstad lea válljen heaitit dán ámmáhis. Son lea doaibman RDM stivrajođiheaddjin measta 4 jagi. RDM ođđa stivrajođiheaddjin álgá Johan Vasara.

RDMs styreleder Johan Ailo Kalstad har valgt å avtre som styreleder for RDM etter nesten fire år. Johan Vasara overtar ansvaret som styreleder for RDM.

Bilde:

Govvejeaddji/Fotograf: Johan Mathis Gaup. Bildet ble tatt i anledning av Kautokeino Bygdetuns 30- års jubileum i 2017./Govva Gilišilju 30-jagi ávvodoaluin 2017:s.
Gurutravddas olgešguvlui/Fra venstre: Johan Vasara, Johan Aslak Hætta (Gilišilju jođiheaddji/leder av Kautokeino bygdetun), Johan Ailo Kalstad. Foran: direktør Anne May Olli.

Loga/Les:

Preassadieđáhus/Pressemelding
Fra venstre til høyre/
Gurut ravddas olgeš guvlui: Olaug Larsson, Eilif Nordvang, Hjalmar Strømeng og Anne May Olli. Foto: RDM

Eierstiftelse og RDM jobber sammen med Statsbygg for å utrede muligheter for å realisere et nytt bygg til Samisk Kunstmuseum og oppussing av eksisterende museumsbygg i Karasjok.

Bilde fra Mulighetsstudiet / Govva vejolašvuođaid guorahallamis


Opmodatstivra, RDM ja Statsbygg barget ovttas guorahallat vejolašvuođaid cegget ođđa viesu Sámi Dáiddamuseai ja ođasmahttit dálá museavistti.
Husflidsdagen 2019Velkommen til Kulturminnedagene i Porsanger!
Program 7.-15.9.2019 finner du her
Bures boahtin Kulturmuitobeivviide Porsáŋggus!
Prográmma 7.-15.9.2019 gávdno dás

Kulturminnedager Porsanger 2019

Mii cegget čájáhusa "Ságastallamat áiggiid čađa", man RDM ráhkadii sámi ávvodoaluide Troandimis 2017s ja lei Gry Forsa kurahoralaš prošeavtta. Čájáhusa sáhttá boahtit geahččat Sámi álbmotbeaivvi rájes 6.2.2019 gitta 22.4.2019 rádjái. Bures boahtin!
_________________________
Vi monterer utstillingen "Dialog i tid", som var RDMs bidrag til jubileumsmarkeringen i Tråante i 2017, og hadde den offisielle åpningen der og var kuratert av gry Fors. Utstillingen vises fra den 6.2.2019 til 22.4.2019

Ny utstilling er under arbeid! Utstillingsåpningen den 27.2, De Samiske Samlinger. Mer info kommer seinere.
Ođđa čájáhus lea barggu vuolde!
Rahpan 27.2, Sámiid Vuorká-Dávvirat. Eambbo dieđut bohtet maŋŋel.
Monter 1 i RDMs utstilling på Sametinget

"Duojis dáiddahábmemii / Fra duodji til skulptur": RDM har laget en mini-utstilling på Sametinget i forbindelse med komite- og plenumsmøte 19.-26.11.2018
Giitu Annelise Josefsenii, RDM Jáhkovuona mearrasámimuseas, čájáhuskonseaptta hábmemis.
Takk til Annelise Josefsen, RDM Kokelv sjøsamisk museum, for utvikling av utstillingskonseptet.

 
 
Ođđa čájáhus Kárášjogas, Sámiid Vuorká-Dávvirat/ Ny utstilling, De Samiske Samlinger
Rahpan/Åpning: 7.11.2018 dii./kl.18.00
Govat ja dávvirat
Foto og gjenstander
Digitalt Museum

Diŋgo min ođđasiid - Abonner på nyheter