Museet er et nytt stoppested for Bokbussen fra 2015

F.o.m. tirsdag 6. januar kommer Bokbussen til RDM-Sámiid Vuorká-Dávvirat hver 3. tirsdag kl. 10.50-11.20!
Museet er et nytt stoppested for Bokbussens rute 2 Šuoššjávri.
Vi ønsker Bokbussen og publikum velkommen!

Bokbussens bibliotektilbud er gratis. I Bokbussen finner du utlånsmateriell på samisk, norsk og finsk:
bøker, tidsskrifter, aviser, CD'er, DVD'er, videofilmer, lydbøker og sakspapirer fra kommunene Bokbussen kjører.

Lånetiden er 6 uker, for DVD'er 3 uker.
Du bruker samme lånekort på Bokbussen som på bibliotekene i Karasjok og Utsjoki.

Du kan sjøl søke i katalogene til Bokbussen - bestille og forlenge lånetiden.
Her finner du finskspråklig materiell:

Her finner du materiell på andre språk:

OĐAS - NYTT - UUET

Time for sculpture

Mii cegget čájáhusa "Ságastallamat áiggiid čađa", man RDM ráhkadii sámi ávvodoaluide Troandimis 2017s ja lei Gry Forsa kurahoralaš prošeavtta. Čájáhusa sáhttá boahtit geahččat Sámi álbmotbeaivvi rájes 6.2.2019 gitta 22.4.2019 rádjái. Bures boahtin!
_________________________
Vi monterer utstillingen "Dialog i tid", som var RDMs bidrag til jubileumsmarkeringen i Tråante i 2017, og hadde den offisielle åpningen der og var kuratert av gry Fors. Utstillingen vises fra den 6.2.2019 til 22.4.2019

Ny utstilling er under arbeid! Utstillingsåpningen den 27.2, De Samiske Samlinger. Mer info kommer seinere.
Ođđa čájáhus lea barggu vuolde!
Rahpan 27.2, Sámiid Vuorká-Dávvirat. Eambbo dieđut bohtet maŋŋel.
Monter 1 i RDMs utstilling på Sametinget

"Duojis dáiddahábmemii / Fra duodji til skulptur": RDM har laget en mini-utstilling på Sametinget i forbindelse med komite- og plenumsmøte 19.-26.11.2018
Giitu Annelise Josefsenii, RDM Jáhkovuona mearrasámimuseas, čájáhuskonseaptta hábmemis.
Takk til Annelise Josefsen, RDM Kokelv sjøsamisk museum, for utvikling av utstillingskonseptet.

 
 
Ođđa čájáhus Kárášjogas, Sámiid Vuorká-Dávvirat/ Ny utstilling, De Samiske Samlinger
Rahpan/Åpning: 7.11.2018 dii./kl.18.00
Govat ja dávvirat
Foto og gjenstander
Digitalt Museum

Diŋgo min ođđasiid - Abonner på nyheter