Faste utstillinger

Utstillingene består av samiske samtids- og kulturhistoriske gjenstander og samisk kunst. (Se kunst)

Gjenstandene har sin opprinnelse fra hele Sápmi fordi Sámiid Vuorká-Dávvirat / De Samiske Samlinger presenterer materiale som omfatter de fleste samiske områder i sine utstillinger.

I friluftsmuseet finnes:

 • Samiske bygninger med blant annet et unikt gårdsanlegg Jávrebáinjárga fra slutten av 1800-tallet, Beaivvašgeddi fjellstue, uthus, stall og goahti (jordgammer) og rekonstruerte oppbevaringsinnretninger som njálla, loavvi og stávrá.
 • Et flere tusen år gammelt fangstanlegg for villrein
 • Redskaper brukt i jordbruk
 • Kvann har gjennom lange tider vært en viktig mat- og medisinplante, særlig for samene i nord, grønlandske inuitter og befolkningsgrupper i Sibir. Det påstås at fjellkvann har vært en viktig kilde C-vitamin kilde for samene, men urten inneholder relativt lite av dette vitaminet

Bildet er fra en av torvgammene i utemuseet. Foto: RDM-SVD.

Utstillingen innendørs:

 • Gjenstander fra samisk førkristentro - kopi av noadi trommen og seaidi = offerstein.
 • Jakt og fangstredskaper.
 • Gjenstander fra reindrift og landbruk.
 • Duodji- og håndtverksredskaper.
 • Verdens største samling av tradisjonelle samiske klær.
 • Bealljegoahti = buestangstelt.
 • Transportmidler: elvebåt og kjørerein med pulk.
"Gudenes dans" utsmykning av vegg i hallen av Iver Jåks. Foto: Marvin Pope.

Gihligiisá = frierkiste. Etter samisk tradisjon gir frieren en friergavekiste til sin utkårede (kvinnen). Denne tradisjonen praktiseres av enkelte i dag. Foto: RDM-SVD.


Andre gjenstander i samlingen:

 • Kulturhistoriskefotografier, filmer og lydbåndopptak.

Henvendelser angående museets samling av kulturhistoriskefoto, film og lydopptak rettes til: post@rdm.noOĐAS - NYTT - UUET

Time for sculpture

Mii cegget čájáhusa "Ságastallamat áiggiid čađa", man RDM ráhkadii sámi ávvodoaluide Troandimis 2017s ja lei Gry Forsa kurahoralaš prošeavtta. Čájáhusa sáhttá boahtit geahččat Sámi álbmotbeaivvi rájes 6.2.2019 gitta 22.4.2019 rádjái. Bures boahtin!
_________________________
Vi monterer utstillingen "Dialog i tid", som var RDMs bidrag til jubileumsmarkeringen i Tråante i 2017, og hadde den offisielle åpningen der og var kuratert av gry Fors. Utstillingen vises fra den 6.2.2019 til 22.4.2019

Ny utstilling er under arbeid! Utstillingsåpningen den 27.2, De Samiske Samlinger. Mer info kommer seinere.
Ođđa čájáhus lea barggu vuolde!
Rahpan 27.2, Sámiid Vuorká-Dávvirat. Eambbo dieđut bohtet maŋŋel.
Monter 1 i RDMs utstilling på Sametinget

"Duojis dáiddahábmemii / Fra duodji til skulptur": RDM har laget en mini-utstilling på Sametinget i forbindelse med komite- og plenumsmøte 19.-26.11.2018
Giitu Annelise Josefsenii, RDM Jáhkovuona mearrasámimuseas, čájáhuskonseaptta hábmemis.
Takk til Annelise Josefsen, RDM Kokelv sjøsamisk museum, for utvikling av utstillingskonseptet.

 
 
Ođđa čájáhus Kárášjogas, Sámiid Vuorká-Dávvirat/ Ny utstilling, De Samiske Samlinger
Rahpan/Åpning: 7.11.2018 dii./kl.18.00
Govat ja dávvirat
Foto og gjenstander
Digitalt Museum

Diŋgo min ođđasiid - Abonner på nyheter