Faste utstillinger

Utstillingene består av samiske samtids- og kulturhistoriske gjenstander og samisk kunst. (Se kunst)

Gjenstandene har sin opprinnelse fra hele Sápmi fordi Sámiid Vuorká-Dávvirat / De Samiske Samlinger presenterer materiale som omfatter de fleste samiske områder i sine utstillinger.

I friluftsmuseet finnes:

 • Samiske bygninger med blant annet et unikt gårdsanlegg Jávrebáinjárga fra slutten av 1800-tallet, Beaivvašgeddi fjellstue, uthus, stall og goahti (jordgammer) og rekonstruerte oppbevaringsinnretninger som njálla, loavvi og stávrá.
 • Et flere tusen år gammelt fangstanlegg for villrein
 • Redskaper brukt i jordbruk
 • Kvann har gjennom lange tider vært en viktig mat- og medisinplante, særlig for samene i nord, grønlandske inuitter og befolkningsgrupper i Sibir. Det påstås at fjellkvann har vært en viktig kilde C-vitamin kilde for samene, men urten inneholder relativt lite av dette vitaminet

Bildet er fra en av torvgammene i utemuseet. Foto: RDM-SVD.

Utstillingen innendørs:

 • Gjenstander fra samisk førkristentro - kopi av noadi trommen og seaidi = offerstein.
 • Jakt og fangstredskaper.
 • Gjenstander fra reindrift og landbruk.
 • Duodji- og håndtverksredskaper.
 • Verdens største samling av tradisjonelle samiske klær.
 • Bealljegoahti = buestangstelt.
 • Transportmidler: elvebåt og kjørerein med pulk.
"Gudenes dans" utsmykning av vegg i hallen av Iver Jåks. Foto: Marvin Pope.

Gihligiisá = frierkiste. Etter samisk tradisjon gir frieren en friergavekiste til sin utkårede (kvinnen). Denne tradisjonen praktiseres av enkelte i dag. Foto: RDM-SVD.


Andre gjenstander i samlingen:

 • Kulturhistoriskefotografier, filmer og lydbåndopptak.

Henvendelser angående museets samling av kulturhistoriskefoto, film og lydopptak rettes til: post@rdm.noMonter 1 i RDMs utstilling på Sametinget

"Duojis dáiddahábmemii / Fra duodji til skulptur": RDM har laget en mini-utstilling på Sametinget i forbindelse med komite- og plenumsmøte 19.-26.11.2018
Giitu Annelise Josefsenii, RDM Jáhkovuona mearrasámimuseas, čájáhuskonseaptta hábmemis.
Takk til Annelise Josefsen, RDM Kokelv sjøsamisk museum, for utvikling av utstillingskonseptet.

 
 
Ođđa čájáhus Kárášjogas, Sámiid Vuorká-Dávvirat/ Ny utstilling, De Samiske Samlinger
Rahpan/Åpning: 7.11.2018 dii./kl.18.00
Govat ja dávvirat
Foto og gjenstander
Digitalt Museum

Diŋgo min ođđasiid - Abonner på nyheter