Vi er samme folket

Porsanger Museum: Om treskjærerne Nils Turi fra Karasjok og Henry Olsen fra Olderfjord.

Henry Olsen sa i et intervju med Svein Lund at; Det er for mye tautrekking mellom sjøsamar og flyttsamar om beiteområde og andre rettar. Mi oppfatning er at det er ikkje store forskjellen. Vi er av samme folket.

Henry Olsen ville trekke frem det sjøsamiske, og Nils Turi vektla reindrifta og dagliglivet til flyttsamer. De var begge opptatt av å ville fortelle om hvordan folk levde før og å bringe videre historien til barn og unge. Nils Turi har etterlatt en stor kulturarv av trearbeid til De Samiske Samlinger i Karasjok som vi er stolte av å vise her.

I dagens samfunn i Porsanger opplever vi som et tre kulturelt samfunnsmuseum at folk mer og mer legger vekt på å skille mellom kulturene. Hva er samisk kultur? Hva er kvensk håndarbeid, da den ikke skiller seg nevneverdig ut fra samisk duodji? I dag skal man velge om man vil være same, selv om man er same! Som et museum for alle tre kulturer skal vi være en kanal for meningsytringer, og dokumentere det samfunnet vi lever i.

Museet vil takke slektningene av Henry Olsen og Nils Turi. De har vært meget hjelpsomme, og vært så vennlige å låne oss private gjenstander til utstillingen. Utstillingen står til 4. februar, og da er det en sjanse for de som ikke har sett den til å komme å se den.