UNESCO-nominasjonen om nordiske klinkbåttradisjoner: Nå publisert på UNESCOs nettside

Siden 2017 har RiddoDuottarMuseat etter invitasjon av Forbundet Kysten, deltatt i prosessen med å få innskrevet nordiske klinkbåttradisjoner på UNESCOs representative liste over menneskehetens immaterielle kulturarv. Dette vil omfatte også de tradisjonelle samiske elvebåtene. Nå er nominasjonen publisert på UNESCOs nettside.

Nominasjon

UNESCO sekretariatet for konvensjonen om immateriell kulturarv publiserte nylig alle nominasjonsfilene som er i prosess for mulig innskrivning på den representative listen over menneskehetens immaterielle kulturarv. Filene skal etter planen opp til vedtak på UNESCOs sekstende sesjon i Mellomstatlig komité november/desember 2021.

RiddoDuottarMuseat er svært glad for og stolt av å kunne bidra til bevaring og ivaretakelse av den tradisjonelle kunnskapen om klinkbåtbygging og bruk, gjennom museets deltagelse i arbeidet med UNESCO nominasjonen.

 

RiddoDuottarMuseat har deltatt i prosessen

Støtteerklæring fra RiddoDuottarMuseat sammen med erklæringer fra de øvrige nordiske miljøer og enkeltpersoner som har arbeidet med klinkbåttradisjoner, har dannet grunnlaget for nominasjonsforslaget. Forslaget ble vurdert og godkjent av en egen nasjonal fagkomité og Norsk Kulturråd, og deretter oversendt til Kulturdepartementet som ga sin tilslutning til forslaget og fremmet det på vegne av de nordiske landene til UNESCO i Paris. Sluttbehandlingen av nominasjonen er beregnet å finne sted i slutten av år 2021.

 

Om Tradisjonell klinkbåtbygging: UNESCOs presentasjon 

 

Den klinkbygde båten i Norge har en historie som strekker seg minst to tusen år tilbake i tid. Gjennom historien har den vært et livsviktig redskap knyttet til fiske, frakt, gårdsdrift og sjøfart i hele Norden. Klinkbåttradisjonen er en sentral del av vår kystkultur og maritime kulturarv, både i norsk og nordisk sammenheng. Den norske klinkbåttradisjonen er også en del av den nordiske klinkbåttradisjonen.

Bilder: UNESCOs presentasjon

RiddoDuottarMuseat: Bilder fra prosjektet om bygging av elvebåt