Torgrim Hermansen Halvari: 100 samiske portretter

Vises på Porsanger Museum i perioden 17.06 - 31.08.2020

100 samiske portretter er et stort dokumentar – og fotoprosjekt som ble laget til Tråante 2017. Fotograf og journalist Torgrim Halvari reiste i løpet av 2016 rundt i Norge, Sverige, Finland og Russland for å fotografere og intervjue 100 samer om deres identitet.

Bakgrunnen for prosjektet, var at Halvari, etter mange år i utlandet hvor han jobbet med blant annet etniske konflikter, ble ganske frustrert over å komme hjem til Norge og finne ut at stereotypiene om minoriteter og urbefolkning lever like godt her som ute i verden.

Som fotograf har Halvari hatt flere utstillinger der hans styrke nettopp er portretter, det å komme nær mennesket, slik at bildet også forteller en større historie, og at fotografiet dermed kommuniserer med betrakteren på flere plan.

Torgrim Hermansen Halvaris har et masteremne i dokumentarfotografi. Han har studert journalistikk, sosialantropologi, sosiologi, kultur, nordkalottens kultur og historie med mer. Han jobber i dag som informasjonsansvarlig i Norges Offisers og- spesialistforbund, men bruker fritid som fotograf og kunstner. Han er tilknyttet norsk fotografforbund og er medlem i Samiskkunstnerforbund hvor han også sitter i styret. Han er også styremedlem i samisk senter for samtidskunst. 

I 2016 inngikk Halvari en intensjonsavtale med Tana og Varanger museumssiida, som Saviomuseet er en del av, om turnering av utstillinga som han da var i ferd med å produsere. Utstillingen ble første gang vist, da i en forenklet form, i forbindelse med Tråante 2017. Senere også vist under Varangerfestivalen i Vadsø i august 2017. Deretter startet et samarbeid mellom Halvari og Saviomuseet med sikte på turnering av utstillinga. Det tok litt tid før alt var på plass, men utstillingen er fortsatt like aktuell. I mellomtiden har Halvari utgitt en bok knyttet til prosjektet. Boka «Same» ble lansert rett før jul i 2019.                                                                      

100 samiske portretter er et fotoprosjekt som tar oppgjør med samiske sterotypier og som forteller noe om hva det vil si å være same i dag. Prosjektet retter også søkelyset på utfordringer som samer utenfor det nordsamiske området, og samer utenfor Sametingets språkforvaltningsområde, opplever og på denne måten løfter disse gruppene frem.

Mange av de som portretteres er kjente både i det samiske samfunnet og i sine respektive storsamfunn. Andre igjen er mindre kjente og kanskje til og med helt ukjente for de fleste. Tilknyttet de 100 portrettene i utstillingen følger også et utsagn fra den som er avbildet om hva den samiske identiteten innebærer for akkurat denne personen. Utstillingen prøver på denne måten å vise noe av mangfoldet i samisk kultur og identitet.

Det finnes fortsatt mange stereotyper om samer og det samiske. Dette fotoprosjektet kan derfor være en døråpner til å danne en større bevissthet og skape diskusjon om hva samisk identitet er i dag. Det finnes fortsatt mange i Norge og de nordiske land for øvrig, som ikke kjenner til eller forstår den samiske kulturen. Rein og kofte er en svært viktig del av den samiske identiteten, men det samiske er så mye mer.

I dag finnes det samer i hvert yrke og i enhver by i Norge. De er leger, fiskere, bønder, jobber på børsen, med film, som musikere m.m. At det finnes 11 samiske språkgrupper og at det bor samer i Russland er ukjent for mange.

100 år etter samlingen i Trondheim blir fortsatt noen samer utsatt for diskriminering, stereotypisering, rasisme og latterliggjøring.

Mye av dette kan bekjempes med informasjon. Noe kanskje dette prosjektet kan være med å bidra til. Men likevel er den samiske kulturen i dag sterk og vital, den samiske identiteten er med ut i yrkes-, familie – og kulturlivet. De fleste er i dag stolt over sin samiske identitet og stadig flere kommer ut av «skapet» og finner tilbake til sine samiske røtter.Vi håper at utstillinga kan engasjere der den vises og at den på en måte kan bidra til å ufarliggjøre og vanliggjøre det samiske.

 

Utstillinga turneres av:

Saviomusea Saviomuseet