RiddoDuottarMuseat har stengt alle våre kulturhistoriske museer og Samisk kunstmagasin for besøkende fra og med 12.03.20 og inntil videre. Alle eventuelle bestillinger avlyses fra dags dato og inntil videre. Styret i RDM vil vurdere varigheten på tiltakene i neste uke.

De ansatte har fra dags dato fått beskjed om å begrense deres aktivitet, der det kreves fysisk deltakelse. Møter omgjøres til telefonmøter/teams-møter, og arbeidsreiser avlyses fortløpende.