Samisk kunstmuseum – måloppnåelse og prosess

Bilde: Kultur- og likestillingsminister Abid Raja besøkte De Samiske Samlinger 14 juni 2021, her i dialog med RiddoDuottarMuseats direktør Anne May Olli. RDM@P.Rauhala

RiddoDuottarMuseat er glad for det enstemmige vedtaket fra sametingets plenum 17.06, som tilsier at sametinget vil dekke de økte husleiekostnadene som følge av et nytt/restaurert bygg til SVD og nytt samisk kunstmuseum. I tillegg vil sametinget også følge opp RDMs tilskudd som følge av større aktivitet og behov for mer ressurser, som er avgjørende for å kunne få ut det potensialet som et nytt bygg vil innebære for RDMs virksomhet.

Styreleder Johan Vasara sier at dette gir oss som institusjon en økonomisk forutsigbarhet og dermed en trygghet til å fortsatt jobbe på for realisering av et nytt samisk kunst- og kulturhistorisk museum i Karasjok. Med uvurderlige samiske gjenstandssamlinger og stadig større kunstsamlinger har vi i RDM imidlertid en kontinuerlig utfordring på driftssiden. Inntil bedre bygningsforhold er på plass er vi avhengig av en forsvarlig økonomi. Vi ser frem til fortsatt god dialog med Sametinget om dette. Avdelingsleder på kunstmagasinet, Pål Omholt-Jensen, sier at det gleder ham at Sametinget prioriterer kunstmuseumssaken; dagens lokaler er utfordrende og det blir en glede å få forvaltet og utstilt kunstsamlingen i profesjonelle lokaler.

Sametingets vedtak