Samisk kunstmuseum er prioritert i stortingsmeldingen om museer 2021

I dag la Kulturdepartementet fram en ny museumsmelding for Stortinget. Vi på RiddoDuottarMuseat gleder oss over det at samisk kunstmuseum prioriteres av Regjeringen.

RDM fikk beskjed via venstrepolitiker Trine Noodt

 

I dag kom Trine Noodt (Venstre) til RDM – De Samiske Samlinger for å fortelle til direktøren Anne May Olli om at Samisk kunstmuseum er et prioritert byggeprosjekt  i Stortingsmeldingen om museer.

RDM direktør Anne May Olli ble veldig glad for at kulturministeren gjennom denne prioriteringen har «satt lyset på i andre enden av tunellen» vedrørende byggesaken:

«Vi har mye arbeid foran oss og det er vår viktigste prioritering i tiden som kommer.» – sier Anne May. (Se TV Ođđasat nedenfor.)

Kunst er ett av tre viktige satsingsområder

 

«Kunst i Nord» er ett av tre viktige satsningsområder i Stortingsmeldingen om museumspolitikk. Her løftes det nå endelig frem at Sametingets kunstsamling som oppbevares på Samisk Kunstmagasin i RDM tilgjengeliggjøres med en utvidelse av dagens museumsbygg i Karasjok.

 

En mann og en kvinne med malerier
Pål Omholt-Jensen og Jelena Porsanger på Kunstmagasinet

Museumsledere Jelena Porsanger og Pål Omholt-Jensen ved De Samiske Samlinger og Kunstmagasinet fulgte tett med på presentasjonen av Museumsmeldingen gitt av kulturminister Abid Q. Raja. De ble begeistret over slik en gladnyhet.

 

Portrett av en mann i Kautokeino kofte
Johan Vasara styreleder for RDM

 

Også styrelederen for RiddoDuottarMuseat Johan Vasara er glad:

«Jeg ønsker å rose kulturminister Abid Q. Raja for å ha lyttet, tatt situasjonen vår på alvor og for engasjementet han viser for samisk kultur. Flere tiårs arbeid ser endelig ut til å gi resultater.»

 

 

Arbeidet med Kunstmuseumssaken er et høyt prioritert prosjekt i det samiske kunst- og kulturmiljø som har pågått siden 1980-tallet. Jelena Porsanger sier at tiden går ikke, tiden kommer. Nå har tiden endelig kommet for at vi kan planlegge en reell utvikling av dagens museum. Pål ytrer at dette er en skikkelig gladnyhet: den store flotte kunstsamlingen fortjener endelig en egen formidlingsarena med tilhørende magasiner som er tilrettelagt kunst. Dette medfører også at bygningsmassen ved De Samiske Samlinger renoveres og oppgraderes slik at den kulturhistoriske samlingen får fasiliteter som er forsvarlige som arbeidsrom og oppbevaringsforhold både for samlingen og de ansatte.

Selv nå, som den gang da i 1997 da utvalgsleder Hans Guttorm m.fl. skrev en av de mange utredninger for nytt samisk kunstmuseum, følger vi opp med at det er svært få museer som har en kombinasjon av kunst- og kulturhistoriske samlinger. Museumsmeldingens nyheter gir rom for at vi kan gå nye veier slik at vi kan tenkte nytt, helhetlig, og kanskje også skape presedens og stille som forbilde for andre urfolksmuseer.

Museumsmeldingen, les her:

Mld.st 23 (2020-2021) «Musea i samfunnet — Tillit, ting og tid»

 

To kvinner viser en blå bok foran De Samiske Samlinger i Karasjok
Trine Noodt og Jelena Porsanger

 

En gave til Trine Noodt: en ny bok «biegga sávkala – vinden hvisker» om Synnøve Persens kunst. Boka er støttet av RiddoDuottarMuseat, Sametinget og Porsanger kommune.

TV Nyheter – NRK Sápmi TV Ođđasat fra 26.03.2021 «Kunstmuseum får prioritet»: se her