Stillingstittel: Rådgiver. Engasjement. Frist 02.05.2021

Ledig prosjektstilling i Norges museumsforbund – Samisk museumslag

Arbeidsgiver
Norges museumsforbund
Stillingstittel
Rådgiver
Frist
02.05.2021
Ansettelsesform
Engasjement
Søknadstekst NORDSAMISK her.
Søknadstekst SØRSAMISK her.
Søknadstekst LULESAMISK her.

Formålet med stillingen er å styrke Samisk museumslag/Samisk museumsnettverk (SML) kapasitet til å videreutvikle det faglige samarbeidet mellom de samiske museene. Den som ansettes vil sammen med styret i SML etablere og gjennomføre relevante tiltak, og bygge nettverk mellom de ulike samiske museene. Stillingen gir gode muligheter for faglig og personlig utvikling og krever høy grad av relevant kunnskap, ansvarlighet og selvstendighet. SML er en fagseksjon i Norges museumsforbund og arbeidsgiveransvaret vil ligge til Norges museumsforbund. Den som ansettes vil også samarbeide med sekretariatet i Norges museumsforbund. Stillingen finansieres gjennom bevilgning fra Sametinget og lyses ut som en prosjektstilling. Sametinget gir i tillegg SML prosjektansvar for et samarbeidsprosjekt mellom tyske og samiske museer. Det skal lyses ut en egen stilling til dette prosjektet og det vil være samarbeid mellom disse stillingene. Noe kveldsarbeid og reisevirksomhet må påregnes.

SE FINN-ANNONSE OG SØK PÅ STILLINGEN HER.

Arbeidsoppgaver: 

 • Initiere og igangsette relevante, faglige utviklingsprosjekter i tett samarbeid med SML.
 • Fungere som sekretær for styret i SML
 • Oppfølging av fagseksjonen og dens aktivitet
 • Nettverksansvarlig i forhold til det faglige nettverket
 • Bidra til utarbeiding av relevante høringer og innspill i samarbeid med sekretariatet i Norges museumsforbund og styret i SML
 • Utvikle fysiske og digitale møteplasser mellom aktuelle museer og andre sentrale ressurspersoner knyttet til oppfølging av vedtak fra Museumsforbundets årsmøte i Haugesund og andre relevante prosjekter
 • Fasilitere kunnskapsdeling knyttet til arbeid med samlinger og aktiviteter.
 • Delta på møter med ulike statlige etater som Sametinget, Kulturrådet eller andre.

Kvalifikasjoner 

 • Relevant utdanning på minimum bachelornivå.
 • God kunnskap i samisk språk, kultur og kulturarv, samiske museers virksomhet , samt kulturpolitikk nasjonalt og internasjonalt.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
 • Kunnskap i samisk muntlig og skriftlig vil bli vektlagt.

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner og evne til å bygge relasjoner.
 • Strukturert og med god gjennomføringsevne.
 • Evne til å arbeide tverrfaglig og med flere arbeidsområder og temaer samtidig.
 • God evne til å arbeide selvstendig.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:

 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling og til å forme eget arbeid.
 • Lønn- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende lov- og avtaleverk.
 • Fleksibilitet i valg av arbeidssted.
 • Pensjonsordning gjennom KLP.
 • Fleksibilitet i valg av kontorsted ved et av de samiske museene.

Om arbeidsgiveren

Norges museumsforbund er interesseorganisasjonen for museumspolitisk arbeid og faglig utvikling. Museumsforbundet har 125 medlemsmuseer, rundt 80 personlige medlemmer og ni assosierte medlemmer. Formålet er å styrke museenes rammebetingelser; videreutvikle museenes innsatsområder innen forskning, formidling, forvaltning og fornying, samt være en faglig møteplass for debatt, kompetanseheving og kunnskapsdeling.

Samisk museumslag er en fagseksjon i Norges museumsforbund, og omfatter også Samisk museumsnettverk. Formålet er å fremme samisk kultur, kulturvern og kulturhistorie, og styrke samarbeidet mellom samiske museer, og mellom samiske museer og andre museer og institusjoner som arbeider med samisk kultur.