Lasarettmoen – Ortslazarett Skoganvarre

Her vandrer du tilbake i tid og får se ruinene etter et av de største feltsykehusene Wehrmacht
hadde i Finnmark under 2. verdenskrig. Du ser mye som minner om lidelsene menneskene
ble påført og forsøk på lindring.
Området ligger nesten urørt, slik tyskerne forlot området etter brenning og sprenging av deler av anlegget
ved tilbaketrekningen høsten 1944. Rester av brakkeruiner, biler, ovner, senger og annet utstyr er fremdeles
godt synlige.

På feltsykehuset ble soldater fra Østfronten og en del av sivilbefolkningen behandlet. Her var også
enkelte russiske krigsfanger. Sykehuset hadde en medisinsk og kirurgisk avdeling med røntgen.
Det var opptil 70 000 soldater på det meste i Porsanger på slutten av andre verdenskrig.
Lasarettmoen ligger på vestsiden av Lakselva 2 km ovenfor Skoganvarre i retning Karasjok ved E6.
Informasjonsskilt er plassert ved kulturstiens start på parkeringsplassen ved E6.
Fra parkeringsplassen følger du stien til hengebrua og krysser elva.
På den andre siden tar du av mot sør. To stier går gjennom restene og ruinene etter lasarettet,
den lengste ca 400 meter lang og den korteste ca 200 meter lang.
Rester av et kjøretøy.
Skyllekum i glattpusset betong ved bade- og vaskeanlegget.

Kartet er hentet fra heftet: Lidelse og lindring : den 2. verdenskrig 1940-1945 : Lasarettmoen i Skoganvarre. Arvid Petterson.

Aktuelle lenker som omhandler Lasarettmoen:

Litteratur om Lasarettmoen:
  • Lidelse og lindring : den 2. verdenskrig 1940-1945 : Lasarettmoen i Skoganvarre. Arvid Petterson. 1997. ISBN 8291552169. Heftet selges på RiddoDuottarMuseat.
  • Krig og okkupasjon i Porsanger Emnehefte: Lokalsamfunnet i skolen. Tor Schulstad og Anstein Mikkelsen, 1984. ISBN 8290342098
  • Det susende fjell 3 – hakekorset over Stalločohkka. Lokalhistorisk forlag 1994. Richard Berg. ISBN 8274040872

Alle foto: Liv Engholm, RDM.
Publisert av Anita Bjørnback, RDM.