Samlingen – Utstillingen

RDM-Porsanger Museum ivaretar samisk, kvensk og norsk kulturhistorie. Samlingen relaterer seg til næringer som fiske og jordbruk, husholdning og hverdagsliv, samt krigshistorien fra Porsangerområdet og Finnmark

Gjenstander fra samlingen utstilt innendørs

  • Krigshistoriske gjenstander fra Porsangerområdet
  • Lokalhistoriske gjenstander

Utstillingen «Spor etter krig»

Utstillingen er foreløpig tatt ned.
Utstillingen viser en dramatisk tid i Finnmarks og Porsangers historie. I krigsårene 1940 – 1945 ble for befolkningen en endring ikke bare i levesett, men også en total utslettelse av hva man kjente fra før.

Høsten 1944 ble mesteparten av Finnmark og Nord-Troms brent ned da den tyske armés soldater trakk seg tilbake gjennom fylkene etter å ha vært i kamp med den røde armé. Mesteparten av lokalbefolkningen ble deportert, men nesten en tredel fristet også tilværelsen i et ødelagt fylke vinteren og våren 1944 -1945.
Farene var mange – minefeltene tok liv og deportasjonen av menneskene krevde flere liv.

I dag er ennå de fysiske minnene synlige i kommunen – betongruiner, piggtråd og rustne metallobjekter vitner om krigen. Hos befolkningen som opplevde okkupasjonen og en regulert hverdag finnes ennå minner… Noen har vært svært vanskelige å bære.

Vi håper at du ved ditt besøk her hos oss får et innblikk i hvordan krigens gang påvirket enkeltmenneskene. Den tysk-østerrikske soldat, den sovjetiske krigsfange og den norske, samiske og kvenske lokalbefolkning.

Foto: Tomasz Wacko, RDM.
Utstillingen SPOR ETTER KRIG ble åpnet juni 2016.
 
Foto: Tomasz Wacko, RDM.

Foto: Tomasz Wacko, RDM.

MER KRIGSHISTORIE fra Porsanger områdetI tillegg til Porsanger museums utstilling SPOR ETTER KRIG om 2. verdenskrig – finnes Lasarettmoen (lenke) kultursti – lokalisert ca 2 kilometer sør for Skoganvarre i retning Karasjok. Stedet er skiltet.

Her ligger ruinene etter et av de største feltsykehusene
Wehrmacht hadde i Finnmark under 2. verdenskrig. Denne kulturstien er omtalt på egen side. (trykk på navnene i rødskrift/lenker)