Kulturlandskap fotoutstilling åpnet 8.12.16 i Lakselv

Refotografert kulturlandkap fotoutstillingen ble åpnet på Porsanger rådhus 8.12.16. Porsanger kommunes ordfører Aina Borch og Ellen Marie Winther, rådgiver hos Fylkesmannen i Finnmark, åpnet fotoutstillingen.
Det var 27 personer tilstede under åpningen.
Over lengre tid har Fylkesmannen i Finnmark og RiddoDuottarMuseat-Porsanger Museum samlet inn gamle fotografier fra kulturlandskapet i Porsanger. Fotograf Oskar Puschmann refotograferte 5.-8. juli 2016 i kulturlandskapet. Puschmann tok utgangspunkt i gamle bilder og motiver, og fotograferte motivet fra nøyaktig samme sted. På den måten ser man forskjellene mellom før og nå.
Kulturlandskapet innenfor Goarahat og Sandvikhalvøya – utvalgt kulturlandskap i jordbruket, et område som har blitt fotografert, representerer Finnmark i den nasjonale kulturlandskapssatsningen.
Dokumentasjonen synliggjør effekten av jordbruket og hvilke endringer som skjer når vi endrer måten vi driver jordbruk på.
Refotograferingen er del av ordningen Utvalgt kulturlandskap i jordbruket – nasjonal satsning for å ta vare på kulturlandskapet. I Finnmark er området Goarahat og Sandvikhalvøya i Porsanger kommune valgt til å representere fylkets kulturlandskap – der kontinuerlig jordbruksdrift og dyrehold over svært lang tid har påvirket landskapet.
Utstillingen kan sees frem til 13.01.2017.
Publisert 12.12.16 Anita Bjørnback, RDM.