Bilder fra utstillingsåpningen 6.2.2018 ELVEBÅTEN 

Museumsleder Riinakaisa Laitila ønsket publikum velkommen til utstillingsåpningen ELVEBÅTEN på Kunstarenaen i Lakselv sentrum. Utstillingen er laget av De Samiske Samlinger i Karasjok, på grunnlag av fremskaffet materiale fra elvebåt-prosjektet i Karasjok i 2016. Utstillingen består av bilder, tekst og en film fra båtbyggerkurset ved museet.

Øyvind Lindbäck åpnet utstillingsåpningen. Lindbäck og Sverre Opdahl, 95 år gammel, fra Skoganvarre fortalte om elvebåt tradisjoner i Porsanger.

Det ble også orientert om det forestående elvebåt-prosjektet ved Porsanger museum. Prosjekt formålet er å dokumentere, bevare og formidle tradisjonskunnskap i bygging og bruk av elvebåter i Porsanger. Det planlegges igangsettelse av kurs i elvebåtbygging til sommeren.

Det var 42 personer som hadde funnet veien til utstillingsåpningen på Samenes nasjonaldag.
Tilsammen besøkte 47 personer utstillingen åpningsdagen.

Utstillingsbesøk – gratis for kommunens innbyggere i visningsperioden til 30.4.2018
Museumsleder Riinakaisa Laitila ønsker på denne måten å skape lokal interesse og engasjement til elvebåtprosjektet som igangsettes av Porsanger museum til sommeren.