Sametingsrådet oppnevnte i 2019 en arbeidsgruppe som fikk i oppdrag å komme med forlag om hvordan samisk tradisjonell kunnskap kan ivaretas og utvikles. I rapporten “Máttuid árbi boahtteáigái” kommer de med konkrete forslag for hvordan det samiske samfunnet og Sametinget skal løse dagens utfordringer med å bevare tradisjonell kunnskap for fremtidige generasjoner.

Sametingsråd Hans Ole Eira som har mottatt rapporten fra arbeidsgruppen, sier at forslagene i rapporten ser spennende ut.

– Sametingsrådet har bestilt denne rapporten fra fagpersoner med mye kunnskap innen feltet, og ser frem til å lese de faglig begrunnede forslagene arbeidsgruppen har kommet med. Arbeidsgruppen har jobbet utfra mandatet vi har gitt dem og svart på våre utfordringer. Tradisjonell kunnskap er veldig viktig for samisk kultur og dette arbeidet peker på hvordan vi skal ta denne kunnskapen med oss inn i fremtiden. Det neste steget fra sametingsrådets side er nå vurdere om vi skal bringer hele dette forslaget eller deler av forslaget som en egen sak til Sametingets plenum, sier Eira.

Arbeidsgruppen har bestått av:

Anne May Olli, RiddoDuottarMuseat, leder

Harrieth Aira, Árran, nestleder

Svanhild Andersen, Mearrasiida

Kjellaug Isaksen, Davvi álbmogiid guovddáš

Solveig Joks, Sámi allaskuvla

 

Mer informasjon om arbeidsgruppens forslag og rapporten Máttuid árbi boahtteáigái:

https://sametinget.no/aktuelt/foreslar-at-sametinget-prioriterer-8-1-millioner-kroner-til-utvikling-av-samisk-tradisjonskunnskap.14455.aspx