Vi ønsker alle sammen til lykke med Samenes nasjonaldag den 6.februar!

Nettutstilling for feiringen av Samenes nasjonaldag. Tilbakeføring av samisk kulturarv til Sápmi. Opplev gjenstandene fra Bååstede-prosjektet, som kommer til De Samiske Samlinger. Gratulerer med dagen!

TILBAKEFØRING AV SAMISK KULTURARV TIL SÁPMI

 

Gjenstandene fra Bååstede-prosjektet, som kommer til De Samiske Samlinger

 

Linken til nettutstillingen er nedenfor under: «Veiledning til nettutstillingen»

 

Samisk hornelue rød med fargerike bånd
Ládjogahpir fra Norsk Folkemuseum til De Samiske Samlinger

 

Vi ønsker alle sammen til lykke med Samenes nasjonaldag den 6.februar!

I forbindelse med feiringen ønsker vi å vise fram vår kulturarv, og vil derfor tilrettelegge for visning av utvalgte kulturhistoriske gjenstander. Dette vil være åpent for alle, da vi i år feirer samenes nasjonaldag på nett.

Bli kjent med samisk kulturhistorie gjennom våre gjenstander fra Karasjokområdet i den lille nettutstillingen. Disse gjenstandene er en del av tilbakeføringsprosjektet «Bååstede», og er planlagt returnert hit til Karasjok.

Bååstede: Gjenstandene kommer hjem til Sápmi

 

Tradisjonell samisk lue for menn rød farge
Čiehgahpir fra Norsk Folkemuseum til De Samiske Samlinger

I 2012 ble det inngått en avtale mellom Norsk Folkemuseum, Kulturhistorisk museum og Sametinget om tilbakeføring av samisk kulturarv til Sápmi. Prosjektet fikk navnet «Bååstede» som er sørsamisk og betyr «tilbake».

Samisk Museumslag, RiddoDuottarMuseat og de fem andre konsoliderte samiske museene i Norge, har alle deltatt i Bååstede-arbeidet. Det skal tilbakeføres ca. 2000 gjenstander fra Norsk Folkemuseum og Kulturhistorisk Museum i Oslo til de samiske museene. RiddoDuottarMuseat i Karasjok, Kautokeino, Porsanger og Kokelv skal ta imot 740 gjenstander.

 

130 gjenstander til De Samiske Samlinger

 

I 2018 fikk vårt museum eiendomsretten til 130 gjenstander som en følge av Bååstede-prosjektet. Av disse har 78 gjenstander sin opprinnelse fra Karasjokområdet, 36 gjenstander har ukjent stedstilhørighet i Finnmark, og 16 er fra øvrige områder i Norge.

I vår nettutstilling får publikum se 80 gjenstander fra Karasjok og Tana området. De Samiske Samlinger ønsker å synliggjøre den delen av samisk kulturarv som ble samlet inn til de norske museene i hovedstaden på 18- og 1900-tallet. Bååstede-gjenstandene er gamle og sjeldne, og utfyller dermed manglene i De Samiske Samlinger sin samling – som i hovedsak er ervervet etter andre verdenskrig. Denne tilveksten til museumssamlingen styrker mulighetene til å synliggjøre samisk historie og samiske tradisjoner.

Bååstede-gjenstandene er enda ikke flyttet til vår samling. Vilkåret for tilbakeføringen er at magasinene ved museene oppgraderes og utvides. Oppbevaring av eldre gjenstander krever at inneklimaet (temperatur, luftfuktighet og lysforhold) på magasinene og i visningsrom kan reguleres. Dette vil bli mulig når bygningen til De Samiske Samlinger renoveres. Vi ønsker myndighetenes støtte, og at de vil prioritere dette fornyelsesarbeidet.

Hvorfor er Bååstede viktig for De Samiske Samlinger?

Tilbakeføringen av gjenstandene til Sápmi vil bidra til en revitalisering av samisk kultur. Fornorskningen, ødeleggelsene under andre verdenskrig og moderniseringen i etterkrigstiden, har medført tap av kunnskap om samisk materiell og immateriell kultur – slik som samisk språk.

Når vår kulturarv tilbakeføres, vil dette gi ny inspirasjon ved gjenskapning av og refleksjon over samisk historie. Denne inspirasjonen vil eksempelvis kunne sees i utviklingen av duodji og kunst, og i tillegg vil dette bidra til en styrkning av samisk identitet og språk. Eldre gjenstander vekker minner og følelser, de bygger bro mellom oss og historiene og tradisjonene til de eldre før oss, og de bidrar til nye tanker om vår fremtid. Dessuten gir gjenstandene oss muligheten til å bringe frem i lyset kunnskap som er i ferd med å bli glemt, eller som har vært underkommunisert.

De Samiske Samlinger ønsker at Bååstede-gjenstandene også vil inspirere til videre forskning med utgangspunkt i samisk materiell kultur.

Kriterier for utvelgelse av gjenstander

 

Gjenstandenes geografiske tilhørighet har vært bestemmende for hvilke gjenstander som kan tilbakeføres til de ulike museene. Andre kriterier som er benyttet ved utvelgelse er:

  • Teknikk og utforming
  • Gjenstanders alder
  • Gjenstandstyper og antall
  • Estetikk, kunst og åndelighet
  • Gjenstanders historie og bakgrunn
  • De Samiske Samlingers prioriteringer og innsamlingspolitikk
  • Varianter av gjenstander
  • Formidlingsverdi og forskningspotensiale

 

Veien videre

 

Forhåpentligvis vil gjenstandene i løpet av de nærmeste årene være overført til De Samiske Samlinger, slik at vi kan presentere denne unike og mangfoldige kulturarven for Karasjoks befolkning og for øvrig publikum!

 

Veiledning til nettutstillingen

 

Trykk på linken og se bildene av gjenstandene: TILBAKEFØRING AV SAMISK KULTURARV TIL SÁPMI

Hvis du ønsker å vite mer om gjenstanden, trykk på linken “Lassedieđut/Mer informasjon”. Dette er en link til gjenstandsdatabase DigitaltMuseum hvor Norsk Folkemuseum og Kulturhistorisk museum har publisert informasjon om gjenstandene. Trykk deretter pilen i øverste hjørnet til venstre for å komme tilbake til nettutstillingen.

Vi håper at nettutstillingen vil være interessant og inspirerende!

Lihkku beivviin! Gratulerer med dagen!

 

Utstillingsdesig og tekst: Jelena Porsanger, John Thorbjørn Teigen, Paula Rauhala, Marthe Tokle Brobakke

Framhevet bilde «Lihkku beivviin!»: Siv Marit Turi, Nils Mathis Anthi Helmen