Nyeste innkjøp til samlingen

RiddoDuottarMuseat – Kautokeino bygdetun har nylig øket sin samling med håndtverk laget av Lars Jacobsen Hætta!

«Siida» ble innkjøpt fra Uppsala Auktionskammare sent i 2014.
RDM hadde allerede i sin samling «Rein og pulk«, innkjøpt i 2012.

RiddoDuottarMuseat er glad for å ha klart å skaffe nok et praktfullt håndtverk laget av Lars Jacobsen Hætta. RDM og Kautokeino Kommune er meget opptatte av å få de dyrebare håndtverkene tilbake til Kautokeino.
Jáhkoš-Lásse – Lars Jacobsen Hætta var en av de fem personene som ble dømt etter Kautokeino-opprøret i 1852.
Hætta drev med duodji, oversatte Det Nye Testamentet og Bibelen til nordsamisk, under fengselsoppholdet i Christiania og på tukthuset i Trondheim.
Lars Jacobsen Hættas håndtverk finnes også på:
  • Norsk Folkemuseum
  • Historisk Museum i Bergen
  • Danmarks Nationalmuseum
  • Pitt-Rivers Museum i Oxford.
Kautokeino-opprøret har en sentral plass i Kautokeinos lokalhistorie. Hendelsen ble
særlig kjent etter at filmen om Kautokeino-opprøret ble laget i 2008.

Nå er også «Siida» (reinlandsby) i gjenstandssamlingen, innkjøpt (2014).


«Rein og pulk» av Lars Jacobsen Hætta, innkjøpt i 2012.
Foto: RDM.

Se innslaget om saka i NRK Sápmis program ÁRDNA

Publisert 16.02.2015, Anita Bjørnback, RDM