GALSKAP – Ei kjærlighetshistorie

av Marion Palmer og Máret Ánne Sara

Marion Palmer bor i Kvalsund og er verdde til en av reindriftsfamiliene i » Fala» reinbeitedistrikt på Kvaløya. Máret Ánne Sara er tilhørende en av reindriftsfamiliene som driver med reindrift på Kvaløya. Marion og Máret møttes i reingjerdet under kalvemerkinga, og fant en sterk felles plattform i hverandres kunst.

Marion er sterkt engasjert i vern av naturområder, spesielt rundt hennes største kjærlighet, Samuelsundet i Kvalsund. Maret Anne er like sterkt engasjert i naturvern, særskilt med tanke på reinbeiteland som i dag er sterkt truet av diverse industrielle inngrep.

Fotoutstilling – en intim historie med gode utsikter – Marion Palmer

«Ei kjærlighetshistorie» med blider tatt fra kjøkkenvinduet hennes i Kvalsund – der Kvalsundet, Sammelsundet og Repparfjorden møtes. Foto utstillingen har aldri vært planlagt, men vokste fram over år med Palmers private fotodagbok. Utstillingen speiler den intime nærheten i fotografens kjærlighet til de gode utsiktene: Naturen og det naturlige livet.

Marion Palmer vurderte aldri å stille ut sine fotografier, men så umiddelbart det motstridende sammenhenget i sin egen kjærlighetshistorie og Saras galskapsskrik. Det handler om samme redsel og samme kjærlighet, sett fra forskjellige utsiktsposter.

Marion Palmer er medlem av Den norske Forfatterforening og Sami Girjechallid Searvi (Samisk forfatterforening). Hun har utgitt blant annet den kritikerroste «Bare kirka sto igjen» (2010) og «G uttaperka» (2002).


Kunstutstilling – en galskapshistorie – Máret Ánne Sara

Sara bor i Kautokeino og er oppvokst i reindrifta, med sommerbeite på Kvaløya. Hun har valgt å kalle utstillingen for «Galskap», og presenterer med sine 10 bilder, utsikten rundt reindrift og industriutbygging fra reindriftas perspektiv. Tema for utsillingen er nordområdesatsningen på industri, og konsekvensene av dette for reindriftas framtid. Sara forteller at redselen og galskapen i bildene har surret i hennes hode over flere år, og siden temaet rett og slett har forfulgt henne, så hun seg nødt til å lage denne utstillingen.

Hvem er det som er gal? Jeg? De som forespeiler så drastiske konsekvenser?

Eller de som fornekter så drastiske forespeilinger? spør Sara.

Maret Anne Sara stilte ut «Galskap» første gang, 6 februar i 2013. Utstillingen var da en del av Thon Ice Adventure i Kautokeino, og hang ute på is vegger til april 2013. Hun har deretter stilt ut galskapen både i Oslo, Hadsel, Tromsø, Vesterålen, Kvalsund og Hammerfest.

Máret Ánne Sara (billedkunstner og forfatter) er medlem av SDS (Den samiske Kunstnerforening) og SGS (Samisk forfatterforening). Hun stilt ut visuell kunst siden 2003, og er i år nominert til Nordisk råds barne-og ungdomslitteratutpris med debut romanen «Ilmmiid gaskkas».