FUFF

Utstillingsåpning mandag 30. mars kl. 18:00.
Visningsperiode: 30.03.-12.04.2015
Kunstnergruppen FUFF har laget en utstilling der fokuset er på nord-områdene og miljø.
Miljø-problematikk har jevnlig dukket opp i samtidskunsten de senere årene på ulike måter, ofte med kritikk av global økonomi og konsekvensene den får for klima.
Utstillingen består av installasjoner i blandingsteknikker, digitale trykk og utskjæringer, tegning og fotografi.
Det som er spesielt interessant med FUFF sin utstilling er det uttalte målet til kunstnergruppen om å gjøre miljøvern mer sexy, og få det romantiske og sensuelle tilbake i miljøbevegelsen. De vil ta i bruk virkemidler som appellerer til «glasurgenerasjonen» for å stille spørsmål ved hvilke verdier som verdsettes i vår samtid og samtidig oppfordre til større ansvars-bevissthet ovenfor fellesskapet. Det ligger en kritikk av «glasurgenerasjonen» i prosjektet, men fokuset går bort fra en pekefingermentalitet man ofte forbinder med politisk samtidskunst til en mer «forlokkende» kunstopplevelse.
Kunstnergruppen FUFF består av:
  • Maret Anne Sara
  • Inger Emilie Solheim
  • Ingerid Jordal
  • Yvonne Normanseth

Mer om FUFF:

FUFF katalog