Innspill til Nordområdemeldingen

I samarbeid med Nordnorsk kunstmuseum v/styreleder Grete Ellingsen og Cathrine Steene, Office for Contamporary Art Norway v/ Direktør Katya Garcia-Antón og Artica Svalbard/Svalbard museum v/Tora Hultgreen har RDM ved styreleder og direktør deltatt i arbeidet med en felles uttalelse til Nordområdemeldingen. Styreleder Johan Vasara har vært RDMs kontaktperson i dette arbeidet. Christin Kristoffersen er konsulent og koordinator.

Innspill til Nordområdemelding 25 juni 2020

«I løpet av prosessen med nordområdemeldingen så langt, har det blitt tydelig at det er et stort behov for å sikre tema kunst og kultur i et arktiskt/nordområdeperspektiv blir omtalt i/relatert til meldingen. Kunst og kultur som samfunnsbærere er essensiell for å både sikre et kulturelt og samfunnsmessig perspektiv på utviklingen av et område så potent og viktig for den nasjonale og geopolitiske fremtid som nordområdene.

Det er også alvorlig at de folk og urfolk, samfunn, og regioner som utgjør nordområdene og arktis ikke opplever at egenart, egen kultur og egne narrativer skal være med å prege den politiske vilje og forståelse av eget område. Ei heller få sin rettmessige plass i narrativet om nasjonen Norge sitt nordområdeperspektiv og i den internasjonale forståelsen av Arktis. Den norske regjering burde være banebrytende i å promotere begge deler.

Det må tas initiativ til både en nasjonal og en internasjonal dugnad for kunst- og kulturperspektivet i nordområdene/arktis. Stakeholderne/initiativtakerne ønsker å bidra til at dette kommer på dagsorden både under prosess og i etterkant av regjeringens nordområdemelding.»

 

Kulturminister Abid Raja tok imot innspillet til nordområdemeldingen 25.6 kl 14 i Oslo: