Iežamet – Det som er vårt

Utstillingen "Iežamet – Det som er vårt" viser verk av den samiske kunstnergruppen Mázejoavku. Utstillingsperiode 22.11.20 - 29.01.21

"Sáráhkka" Biret Marit Hætta, 1998                                     Foto: Susanne Hætta
     «Sáráhkka»    Biret Marit Hætta, 1998                  Foto: Susanne Hætta

Mázejoavku ble etablert av åtte samiske kunstnere i 1978, ble også kalt Masigruppa eller Samisk Kunstnergruppe. Den besto av Aage Gaup, Trygve Lund Guttormsen (d. 2012), Josef Halse, Berit Marit Hætta, Britta Marakatt-Labba, Hans Ragnar Mathisen, Rannveig Persen og Synnøve Persen.

Ved å skape et kollektiv i Máze i Sápmi, i Norges periferi, forsøkte Mázejoavku å unndra seg majoritetens kategorisering, definisjon og diskvalifikasjon. Hva en samisk kunstner kunne gjøre, bestemte de selv. Hva samisk kunst kunne være, bestemte de selv. Hva en same kunne ytre, bestemte de selv. De unge kunstnerne tok definisjonsmakten tilbake.

I dag står verkene fra denne tiden som manifestasjoner av samisk suverenitets-hevdelse, noen verk forsiktige og underspilte, andre rakryggete, med øynene utfordrende stirrende på omverdenen. Verkene i Iežamet – Det som er vårt viser glimt av kunstnernes idealer, intensjoner og røtter, men delvis filtrert gjennom kunstutdannelsene deres. Gruppa var svært delaktige i altakampen og andre markeringer i kampen for urfolks selvbestemmelse, og mange av deres verk inngikk i samenes rettighetskamp.

Utstillingen Iežamet gjøres i samarbeid mellom den samiske kunstnerkollektivet Dáiddadállu og RiddoDuottarMuseat, som en del av det digitale kunstseminaret EadnámetMaid tidligere i november. Seminaret setter søkelys på vold og overgrep mot naturen, og er produsert av det samiske kunstnerkollektivet Dáiddadállu i Kautokeino. EadnámetMaid er et samarbeid mellom Dáiddadállu, Sametinget i Norge og Office for Contemporary Art Norway (OCA), og er en fortsettelse av deres langsiktige engasjement i bygda Máze, som er ikonisk i samepolitisk sammenheng, og innsats for å etablere en internasjonalt kunstnerresidens for urfolkskunstnere og finansiert av Office for Contemporary Art Norway, Sámediggi – Sametinget i Norge, KORO, RiddoDuottar Museat, Norsk Kulturråd, Nordisk Kulturfond, Stiftelsen Fritt Ord, Nordnorsk Kunstnersenter, og Troms og Finnmark fylkeskommune.

Iežamet er initiert av Dáiddadállu, kuratert av kunstner og forfatter Susanne Hætta, assistert av duojár og designer Ann-Sofie Kallok. Begge er kunstnerpartnere i Dáiddadállu.