NyArktis utstillingen åpnes den 5.februar kl. 18.00

NyArktis

NyArktis er en utstilling om menneskene i sirkumpolare områder. Utstillingens fokuser hvordan folk utenfor Arktis har oppfattet området og hvordan urfolks eget forhold er til landskapet.

Utstillingsåpning: 5. Februar 2020, kl. 18.00 på RDM-Sámiid Vuorká-Dávvirat/De Samiske Samlinger, Kárášjohka/Karasjok.

Utstillingen åpnes av prosjektleder Gro Ween, Kulturhistorisk Museum. Utstillingen er laget av Kulturhitorisk Museum, Oslo, i samarbeid med ulike institusjoner og museer som har tilknytning til Arktis, og RDM – De Samiske Samlinger.

Utstillingsperiode: 5. Februar – 27. Mai 2020.

Plakat NyArktis