Bunad- og Folkedraktrådet holdt rådsmøte

Norsk Institutt for Bunad og Folkedrakt ved Bunad- og Folkedraktrådet har avhold rådsmøte ved De Samiske Samlinger i Karasjok onsdag 26. August.

I løpet av deres visitt besøkte rådet blant annet lokale håndverkere og Sametingsbygget, og fikk guiding på samlingene av tidligere museumsleder Berit Åse Johnsen som gjennom sitt medlemskap i rådet hadde tatt initiativ til at rådsmøtet skulle avholdes i Karasjok. Under guidingen fikk rådsmedlemmene en grundig innføring i museets historie samt andre temaer knyttet til tradisjonell samisk levemåte, åndelighet og drakttradisjon.

Bunad- og folkedraktrådet er oppnevnt av Kulturdepartementet. Fagrådet har fem faste medlemer og to varamedlemmer som er oppnevnt av departementet for fire år av gangen. Fagrådet for 2016–2020 består av:

Rådsleder: Eva Steinvik Wold Dagleg leiar Bunadsaum AS

Berit Åse Johnsen – Seniorkonsulent, Riddo Duottar Museat

Thomas Walle – Seniorrådgjevar, Musea i Sogn og Fjordane

Ayesha Khan Kulturfagleg bakgrunn med fordjuping i sosialantropologi

Petra-Mari Linaker – Husflidskonsulent i Troms

Ida Tolgensbakk(vara) – Folklorist

Lise Finne (vara) – Høgskolelektor, Kunst- og Designhøgskolen i Bergen

Vi takker for besøket og håper at rådsmedlemmene hadde et hyggelig, inspirerende og lærerikt opphold i Karasjok!