Museet er åpent 19.-22.10.2020 kl. 9.00-15.00

Åpningstider for De Samiske Samlinger under språkuke 2020
Rahpanáiggit Giellavahkus 2020