Nominasjon til UNESCO liste

Nominasjon om å få innskrevet nordiske klinkbåttradisjoner på UNESCOs representative liste over menneskehetens immaterielle kulturarv

Siden 2017 har RiddoDuottarMuseat (RDM), etter invitasjon av Forbundet Kysten, deltatt i prosessen med å få innskrevet nordiske klinkbåttradisjoner på UNESCOs representative liste over menneskehetens immaterielle kulturarv. Dette vil omfatte også de tradisjonelle samiske elvebåtene. I 2019 oversendte RDM en formell støtteerklæring til initiativet om nominasjonen av klinkbåttradisjonene. Forbundet Kysten har vært prosjektleder og deltakernes kontaktledd for det nordiske samarbeidet om nominasjonen.

Museets støtteerklæring sammen med erklæringer fra de øvrige nordiske miljøer og enkeltpersoner som har arbeidet med klinkbåttradisjoner, har dannet grunnlaget for nominasjonsforslaget. Forslaget ble vurdert og godkjent av en egen nasjonal fagkomité og Norsk Kulturråd, og deretter oversendt til Kulturdepartementet som ga sin tilslutning til forslaget og fremmet det på vegne av de nordiske landene til UNESCO i Paris. Sluttbehandlingen av nominasjonen er beregnet å finne sted i slutten av år 2021.

RDM er svært glad for og stolt av å kunne bidra til bevaring og ivaretakelse av den tradisjonelle kunnskapen om klinkbåtbygging og bruk, gjennom museets deltagelse i arbeidet med UNESCO nominasjonen.

Forbundet Kysten skriver den 25.03.2020 følgende om nominasjonen:

Den nordiske klinkbåtnominasjonen overlevert UNESCOs sekretariat i Paris

 I går ble nominasjonen om å få innskrevet nordiske klinkbåttradisjoner på UNESCOs representative liste over menneskehetens immaterielle kulturarv overlevert UNESCOs sekretariat i Paris. 

 Norges faste delegasjon til UNESCO og OECD sto for den formelle overleveringen på vegne kulturdepartementene i de nordiske landene.

 Her et par pressemeldinger, fra henholdsvis Norsk Kulturråd og det svenske Regjeringskanseliet

 https://www.kulturradet.no/museum-kulturarv/vis-artikkel/-/klinkbygde-batar-nominert-til-verdas-kulturarv

 https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/03/nordisk-klinkteknik-vid-batbyggande-nomineras-till-unescos-lista-for-immateriellt-kulturarv/

 Det blir lagt ut flere pressemeldinger i regi av de øvrige nordiske landene i løpet av dagen.

 En milepæl! Nå tar vi pause til nominasjonen skal sluttbehandles av UNESCOs mellomstatlige komité november/desember 2021.

 Med vennlig hilsen

Tore Friis-Olsen

Forbundet KYSTEN

www.kysten.no

 

Pressemeldingen fra Norsk Kulturråd som det er linket til ovenfor, gir nyttig informasjon om nominasjonen.

RiddoDuottarMuseat sin deltakelse i og støtte til denne nominasjonen har bakgrunn i arbeidet med ivaretakelse av den tradisjonelle elvebåten ved lokalmuseene Sámiid Vuorká-Dávvirat/De Samiske Samlinger (SVD/DSS) og Porsáŋggu Musea/Porsanger Museum (PM). Elvebåten var en viktig transportmiddel i Tanavassdraget og i elvene i Karasjok området, samt i elvene i Porsanger. I dag er det kun noen få eldre menn i disse områdene som behersker elvebåthåndverket. For å gi yngre generasjoner muligheter til å erverve seg basiskunnskaper i denne tradisjonen, anså RDM det som viktig å gjennomføre kurs i båtbygging i 2016 ved SVD/DSS og i 2018 ved PM.

Kursene ble gjennomført på samisk og kvensk/finsk med båtbygger og tradisjonsbærer Jouni Laiti fra Utsjok som lærer. Under kurset ved PM deltok i tillegg tradisjonsbærerne Øyvind Lindbäck og Dagfinn Lindbäck fra Lakselv som kurslærere. Arbeidet ble dokumentert med foto, film og intervjuer. Det ble også samlet inn båtterminologi og foretatt intervjuer om bruk av båten. Dette materialet ble benyttet til utstillinger som ble vist i Karasjok, Porsanger og Kautokeino.

Båtprosjektet var støttet av Sametinget, Norsk Kulturråd, UNESCO og RDM.

 

Foto fra båtkursene ved RDM-SVD/DSS og RDM-PM:

Fremhevet bilde øverst: Båtene bygd under kurset i Karasjok er elvesatt for testing og presentasjon. Publikum fikk også prøve båtene og ta dem i nærmere åsyn.
Foto: RDM-SVD/DSS / Tomasz A. Wacko

 

For mer informasjon ta kontakt med:

Berit Åse Johnsen, De samiske Samlinger

Riinakaisa Laitila, Porsanger museum