Porsanger museum

RDM-Porsanger Museum presenterer samisk, kvensk og norsk kulturhistorie. Samlingen relaterer seg til næringer som fiske og jordbruk, husholdning og hverdagsliv, samt krigshistorien til Porsangerområdet.


Gjenstander fra samlingen utstilt innendørs

  • Matkisten til Johan Kaaven som var en av de siste store noaidiene i Finnmark
  • Krigshistoriske gjenstander fra Porsangerområdet
  • Lokalhistoriske gjenstander

Lasarettmoen kultursti er omtalt på egen side - velg fra meny på venstre side.

I Kaavens matkiste ligger boka "Bibelens kvinner". Denne er en av de få gjenstandene som finnes etter Johan Kaaven. Boka er lånt av Kaavens oldebarn, Inger M. Kåven.

På loftet hadde Kaaven en rekke kister med ulikt innhold - alt fra klær til medisiner. En kiste ble gitt til folkeminnesamleren Richard Bergh av Kaavens fostersønn Isak Johnsen.
Richard Bergh var på 1960-tallet lærer i Lakselv og ble senere bestyrer ved Skoganvarre skole som holdt til i dette bygget som museet er nå. Bergh bodde i en leilighet på skolen og hadde kista plassert der. Det sies at man nattestider hørte skritt som beveget seg i retning av kista, men det var ingen personer å se.

Johan Kaaven var født i Talvik i 1836. I 1866 flyttet han til Indre Billefjord i Porsanger. Der døde han sankthansaften 1918. På grunn av gaver fra folk han helbredet, og som en følge av hardt arbeid som fisker og jordbruker, ble Johan Kaaven en velholden mann. Det meste av hans jordiske gods er blitt borte etter hans død.
Han var høyere enn de fleste. Han var ikke pen å se på. Håret hans var uflidd. Han hadde stor ørnenese. Blikket hans var skarpt. Han leste folks innerste tanker. Han var den siste av de store noaidier og ennå lever historier om ham på folkemunne. Johan Kaaven ble allerede i sin samtid kjent over hele Nordkalotten.


Foto: Riinakaisa Laitila, RDM.
Krigshistoriske gjenstander fra Porsangerområdet.

Foto: Riinakaisa Laitila, RDM.
Duodji gjenstander fra husholdning og hverdagsliv: ett par skaller med sennagress og vev for båndveving.OĐAS - NYTT - UUET

Time for sculpture

Mii cegget čájáhusa "Ságastallamat áiggiid čađa", man RDM ráhkadii sámi ávvodoaluide Troandimis 2017s ja lei Gry Forsa kurahoralaš prošeavtta. Čájáhusa sáhttá boahtit geahččat Sámi álbmotbeaivvi rájes 6.2.2019 gitta 22.4.2019 rádjái. Bures boahtin!
_________________________
Vi monterer utstillingen "Dialog i tid", som var RDMs bidrag til jubileumsmarkeringen i Tråante i 2017, og hadde den offisielle åpningen der og var kuratert av gry Fors. Utstillingen vises fra den 6.2.2019 til 22.4.2019

Ny utstilling er under arbeid! Utstillingsåpningen den 27.2, De Samiske Samlinger. Mer info kommer seinere.
Ođđa čájáhus lea barggu vuolde!
Rahpan 27.2, Sámiid Vuorká-Dávvirat. Eambbo dieđut bohtet maŋŋel.
Monter 1 i RDMs utstilling på Sametinget

"Duojis dáiddahábmemii / Fra duodji til skulptur": RDM har laget en mini-utstilling på Sametinget i forbindelse med komite- og plenumsmøte 19.-26.11.2018
Giitu Annelise Josefsenii, RDM Jáhkovuona mearrasámimuseas, čájáhuskonseaptta hábmemis.
Takk til Annelise Josefsen, RDM Kokelv sjøsamisk museum, for utvikling av utstillingskonseptet.

 
 
Ođđa čájáhus Kárášjogas, Sámiid Vuorká-Dávvirat/ Ny utstilling, De Samiske Samlinger
Rahpan/Åpning: 7.11.2018 dii./kl.18.00
Govat ja dávvirat
Foto og gjenstander
Digitalt Museum

Diŋgo min ođđasiid - Abonner på nyheter