Kokelv sjøsamiske museum

I RDM-Kokelv sjøsamiske museum kan du besøke Nillagården, som er et genuint sjøsamisk småbruk med tilhørende naust i fjæra. Gården er bygget i gjenreisningstiden etter andre verdenskrig.

Nillágården består av

  • bolighus: 45 kvm, oppført i 1950 etter typetegning for bolighus 202+ fra Boligdirektoratet, Boligkontorets arkitekter 1948. Huset har senere gjennomgått en del mindre forandringer, som skifte av vinduer og innlagt toalett i kjelleren
  • fjøs, 35 kvm
  • stabbur, 10 kvm
  • én tredel avfellesnaust/sjøbu, 27,5 kvm
  • nytt stornaust på 120 kvm bygget i 2012-2013 for bevaring av båtsamlingen

Museets utstilling i Nillágården

  • Du får innblikk i bo- og leveforholdene med småbruk og fiske
  • Oppleve sjøsamisk kultur i sitt rette miljø
  • Her finner du også den rehabiliterte Kokelv-kofta, rekonstruert etter ei sjøsamisk kofte som ble brukt i Kokelv på 1800-tallet, og gjenfunnet på Norsk Folkemuseum i Oslo over 100 år senere. Kokelv-kofta var en av de første sjøsamiske koftene som ble rekonstruert. I dag er kofter i bruk i området igjen, men nå som festplagg

Foto: Elin Mathisen, RDM.
Fiskeredskaper brukt i havfiske.

Foto: Elin I. Mathisen, RDM.
Nordlandsbåten er bygget i Saltdalen. Den kom til Kokelv i 1948, kjøpt av Samuel Henriksen, Kokelv. Båten var en 3-roms seilbåt, 20 fot. Vinteren 1963 ble den ble bygget om til innenbordsmotor, 4 hk Faryman diesel. Omkring 1975 ble motoren byttet ut med en 8 hk, også denne Faryman diesel. Båten ble brukt i fjordfiske, med garn, line og juksa, i tidsrommet 1948, da den ble rigget til for bruk, og til vinteren 1979.
Kokelv sjøsamiske museum overtok båten etter Nils Henriksen på 1980-tallet. Den befinner seg nå i museets naust.

Foto: RDM
Kokelv-kofta rekonstruert etter ei sjøsamisk kofte som ble brukt i Kokelv på 1800-tallet.


Monter 1 i RDMs utstilling på Sametinget

"Duojis dáiddahábmemii / Fra duodji til skulptur": RDM har laget en mini-utstilling på Sametinget i forbindelse med komite- og plenumsmøte 19.-26.11.2018
Giitu Annelise Josefsenii, RDM Jáhkovuona mearrasámimuseas, čájáhuskonseaptta hábmemis.
Takk til Annelise Josefsen, RDM Kokelv sjøsamisk museum, for utvikling av utstillingskonseptet.

 
 
Ođđa čájáhus Kárášjogas, Sámiid Vuorká-Dávvirat/ Ny utstilling, De Samiske Samlinger
Rahpan/Åpning: 7.11.2018 dii./kl.18.00
Govat ja dávvirat
Foto og gjenstander
Digitalt Museum

Diŋgo min ođđasiid - Abonner på nyheter