Stivra 2014-2018

RiddoDuottarMuseaid bajimus orgána lea stivra mas leat 8 válljejuvvon stivralahtu

Stivra lea čohkkejuvvon ná
 • 2 stivralahtu válljejuvvon Sámedikkis
 • 4 stivralahtu válljejuvvon eaiggádiin
 • 1 stivralahtu válljejuvvon Kárášjoga gieldda bealis
 • 1 stivralahtu válljejuvvon bargiin bagiidgaskkas

 • Sámediggi nammada stivrajođiheaddji.
  Juohke stivralahtus lea sierra várrelahtu.

Stivra válljejuvvon stivrenáigodahkii 2014 - 2018
 • Johan Ailo Kalstad, stivrajođiheaddji 22.12.2015 rájes - nammaduvvon Sámedikkis
  (Martin Rimpi, stivrajođiheaddji 2014-2015 - nammaduvvon Sámedikkis)

  Várrelahtu Britt Kramvig
 • Nubbinjođiheaddji Arvid Petterson - nammaduvvon Porsáŋggu gieldda bealis
  Várrelahtu Irene Persen
 • Stivraláhtu Ragnhild Vassvik - nammaduvvon Sámedikkis
  Várrelahtu Ingar Eira
 • Stivralahtu Ellen J. Sara Eira - nammaduvvon Guovdageainnu suohkana bealis
  Várrelahtu Mikkel Ailo Gaup
 • Stivralahtu Hjalmar Strømeng - nammaduvvon Sámiid Vuorká-Dávvirat vuođđudusa bealis
  Várrelahtu Synnøve Solbakken-Härkönen
 • Stivralahtu Johan Eliassen - nammaduvvon Jáhkovuona mearrasámi musea stivrra bealis
  Várrelahtu Jan Edvard Nilsen
 • Stivralahtu Svein Atle Somby - nammaduvvon Kárášjoga gieldda bealis
  Várrelahtu John Nystad
 • Stivralahtu Gry K. Fors - nammaduvvon RiddoDuottarMuseaid bargiin - válljejuvvon bargiid gaskkas
  Várrelahtu Ann Inger Simonsen