Guider / Museumsmedarbeidere

Søknadsfrist: 28.04.2017
RiddoDuottarMuseat søker guider/medarbeidere for sommeren 2017 til
 • De Samiske Samlinger i Karasjok, 3,5 stillinger. Periode: 06.06.-03.09.
 • Kautokeino bygdetun 3 stillinger. Periode: 06.06.-03.09.
 • Kokelv sjøsamiske museum 1 stilling. Periode: 12.06.-13.08.
 • Porsanger museum i Skoganvarre 1,5 stillinger. Periode: 12.06.-13.08.
  Kunstarena og Turistinformasjonen 1,5 stillinger. Periode: 12.06.-20.08.
Vi søker serviceinnstilte og engasjerte medarbeidere som liker å formidle.
Søkere må
 • ha gode kunnskaper om samisk kultur, historie og samfunnsliv
 • være fylt 18 år
 • beherske nordsamisk og/eller norsk, samt minst ett av språkene: finsk/kvensk, engelsk, tysk, fransk
Det må også påregnes andre arbeidsoppgaver ved museene.

Søknaden må inneholde opplysninger om
 • Ved hvilket av RDMs museer du søker jobb
 • Ønsket arbeidsperiode
 • Hvilke språk du behersker
 • CV med bekreftede kopier av vitnemål og attester må vedlegges
Stillingene plasseres i stillingskode 1078, LR 2. Stillingene lønnes i lønnstrinn 19-38 i Statens lønnsregulativ.
Lønn etter ansiennitet og kvalifikasjoner. Tilsetting etter gjeldende lover, reglement og overenskomster.

Nærmere opplysninger fås av konsulent Margrethe Vars, tlf. +47 78 46 99 50.

Søknaden sendes til
RiddoDuottarMuseat, Postboks 143, N-9735 Karasjok
eller til e-postadressen: post@rdm.no

Søknaden merkes: "Sommerguide 2017"
NYHETER

I LAKSELV / IN LAKSELV
RDM ohcá
geassebargiid

RDM søker sommeguider

Guovdageainnu gilišillju Beassášrabasáiggit

Kautokeino bygdetun
Påskeåpningstider


Diŋgo min ođđasiid - Abonner på nyheter